Kennisnetwerk parkeren

Parkeren als integraal onderdeel van mobiliteit en duurzame gebiedsontwikkeling

Digitale inspiratieplek en kennisplatform

239 Posts
205 Professionals

Nieuws

Enquête over bereikbaarheid van bestemmingen

CROW heeft in samenwerking met de Universiteit Twente een enquête uitgezet onder gemeentelijke beleidsambtenaren naar het begrip 'bereik...

CROW publiceert begrippen en definities smart mobility in thesaurus

In opdracht van Rijkswaterstaat is de thesaurus van CROW uitgebreid met een eerste set van begrippen en veel gebruikte definities voor wegverkeer,...

Gebruik laadpleinen en potentie slim laden goed te voorspellen door classificatie

Laadpleinen waar veel laadpunten voor elektrische auto’s bij elkaar staan, worden heel verschillend gebruikt. Daardoor zijn de mogelijkheden voor s...

Parkeren en de omgevingswet

De Eerste Kamer stemde dinsdag 14 maart in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Uitgelichte thema's

Fietsparkeren

Fietsparkeren

De fiets wordt steeds vaker gebruikt als onderdeel van de verplaatsingsketen. Dit heeft directe gevolgen voor de...

33 documenten - 37 nieuwsberichten
Parkeren en de ketenreis

Parkeren en de ketenreis

Steeds meer reizigers kiezen bewust voor een bepaald vervoermiddel of een mix aan vervoermiddelen voor hun reis van...

20 documenten - 39 nieuwsberichten
Parkeren en gedrag

Parkeren en gedrag

Parkeerbeleid is één van de meest effectieve middelen om het mobiliteitsgedrag te beïnvloeden. Hiervoor zijn...

16 documenten - 39 nieuwsberichten
Ruimtelijke ontwikkeling en parkeren

Ruimtelijke ontwikkeling en parkeren

Willen we Nederland in de toekomst goed bereikbaar, leefbaar en veilig houden, dan vergt dit een brede aanpak van...

22 documenten - 63 nieuwsberichten

Documenten

Afbeelding van Parkeren en gedrag

Parkeren en gedrag

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Het magazine Parkeren en gedrag van CROW-KpVV biedt beleidsmakers inspiratie om aan de slag te gaan met maatschappelijke opgaven, zoals het streven naar autoluwe steden.
Afbeelding van Wikken en Wegen van keuzen voor parkeren, casus Maasterras in Dordrecht

Wikken en Wegen van keuzen voor parkeren, casus Maasterras in Dordrecht

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW-KpVV
Publicatie van CROW KpVV over een analyse met Wikken en Wegen voor parkeren in het Dordtse herontwikkelingsgebied Maasterras. De casus geldt als voorbeeld van duurzame gebiedsontwikking.