Zoekresultaten voor "Fietsparkeren"

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Sorteer op

Pop-up fietsparkeren

Publicatiedatum:
7 februari 2019
Uitgever:
CROW
De Brochure Best practices: Pop-up fietsparkeren biedt inspiratie voor gemeenten bij het realiseren van tijdelijke fietsparkeerplekken. De Brochure Best practices:

Leidraad gemeentelijk deelfietsbeleid

Publicatiedatum:
1 mei 2018
Uitgever:
CROW
Deze leidraad helpt gemeenten bij het formuleren en uitvoeren van beleid gericht op deelfietsen. Welke middelen zijn er nodig om

Standaard Programma van Eisen E-kluizen

Publicatiedatum:
29 juni 2017
Uitgever:
Tour de Force
Het Standaard Programma van Eisen (PvE) is bestemd voor overheden en (vervoer)bedrijven die E-kluizen willen plaatsen. Het Standaard Programma van

Innovatieprogramma Fietsparkeren

Publicatiedatum:
28 juli 2018
Uitgever:
Tour de Force
Het Innovatieprogramma Fietsparkeren is een programma dat is opgesteld voor en door de deelnemende overheden, NS en ProRail en CROW-Fietsberaad

Buitenmodelfietsen in stationsstallingen

Publicatiedatum:
29 juni 2016
Uitgever:
CROW
Signalen over problemen met afwijkende fietsen in stationsstallingen waren voor NS en ProRail aanleiding om samen met CROW-Fietsberaad een onderzoek

Fietsparkeerkencijfers

Publicatiedatum:
24 mei 2019
Uitgever:
CROW
Om kunnen te bepalen wat de fietsparkeerbehoefte is en hoeveel parkeerplaatsen aangelegd moeten worden bij verschillende functies, heeft CROW fietsparkeerkencijfers

OV-Knooppunten & Fiets - Doorsnede van de 'fiets+OV' opgaves richting 2040

Publicatiedatum:
25 november 2020
Uitgever:
Tour de Force
In het kader van OV Toekomstbeeld 2040 zijn in de eerste helft van 2020 verdiepingsstudies uitgevoerd op knooppunten naar de

Verkenning doelgroepenaanpak voor het fietsparkeren

Publicatiedatum:
28 mei 2019
Uitgever:
CROW
Publicatie met handvatten om via een doelgroepenaanpak te bepalen voor welke groep fietsers de schaarse fietsparkeerruimte bestemd is. Hiermee wordt

Datastandaard fietsparkeren - API-specificatie

Publicatiedatum:
13 mei 2021
Uitgever:
CROW
Eerste versie van de Datastandaard Fietsparkeren. Deze beschrijft koppelvlakken voor informatie-uitwisseling over geparkeerde fietsen. Hierbij wordt zowel gekeken naar parkeren

Fietsparkeren bij grootschalige wooncomplexen

Publicatiedatum:
2 november 2020
Uitgever:
CROW
In deze notitie van CROW worden 6 fietsenstallingen uitgelicht, ter inspiratie voor architecten en ontwikkelaars. Er zijn nog veel stappen
NieuwsAgendaDocumentenOver het kennisnetwerk