Aan de slag

Parkeren, duurzaamheid en gebiedsontwikkeling zijn vakgebieden met elk hun eigen taal en hun eigen gewoontes. Een samenwerking met als doel om parkeren te verbinden met duurzame gebiedsontwikkeling vraagt daarom om begrip van elkaars vakgebied en kennis van zaken. De webpagina's onder dit onderdeel helpen je hiermee op weg.

De pagina's bieden een breed scala aan praktische kennis, instrumenten en activiteiten. De inhoud is geordend naar de verschillende processtappen van beleid tot uitvoering, zodat je in één oogopslag bijvoorbeeld ziet welke kennisproducten je kan toepassen in verschillende fasen. Het gaat hierbij om zowel CROW-producten als handige informatie van externe partijen. Het overzicht geeft een eerste ingang naar een aantal belangrijke publicaties en voorbeelden. De kenniscatalogus geeft het totaaloverzicht van de gedeelde kennis, instrumenten en activiteiten

 

afbeelding: CROW-processtappen

 

Over de 8 CROW-processtappen

De processtappen van CROW zijn in feite een vertaling van Plan – Do – Check – Act. PDCA is een structurele, cyclische aanpak veelgebruikt in continu verbetertrajecten. Hieronder een korte beschrijving van de 8 CROW-processtappen.

Beleid en strategie

De processtap Beleid en strategie gaat over het formuleren van beleid voor parkeren. Lees meer.

Beheren en programmeren

Nadat het beleid en de bijbehorende strategie is opgesteld, wordt dit op een concreter niveau uitgewerkt tot een uitvoeringsprogramma (andere benamingen zijn ‘meerjarenbeheerplannnen’ of ‘maatregelenprogramma's’). Lees meer.

Plannen en voorbereiden

De processtap Plannen en voorbereiden staat in het teken van het uitwerken van projecten die voortkomen uit het uitvoeringsprogramma. Lees meer.

Bouwen en onderhouden

Wanneer het ontwerp gereed is gaat de opdrachtnemer aan de slag met de uitvoering. Nadat het project is opgeleverd, start de beheerfase. Lees meer.

Monitoren en analyseren

Deze processtap betreft het monitoren van meldingen en het analyseren van de resultaten. Lees meer.

Evalueren en bijsturen

In deze processtap wordt alle verzamelde informatie gebruikt om de genomen maatregelen en het beleid in zijn geheel te evalueren. Lees meer.

Data en informatie

Data en informatie zijn een cruciaal onderdeel om effectief aan parkeerbeleid te werken. Het is belangrijk de toevoer van data en informatie gestructureerd te borgen in de beheerorganisatie. Lees meer.

Mens en organisatie

Het parkeerbeleid en parkeerorganisaties hebben aanzienlijke invloed op het dagelijks leven van mensen en de stedelijke omgeving. Op deze pagina lees je meer over enkele belangrijke aspecten van de relatie tussen parkeren, mens en organisatie. Lees meer.