Data en informatie

Parkeerdata en informatie omvatten een breed scala aan gegevens die worden verzameld en geanalyseerd om inzicht te krijgen in het parkeergedrag, de parkeerbehoeften en de prestaties van het parkeersysteem. Deze gegevens kunnen afkomstig zijn van verschillende bronnen en technologieën.

Hier zijn enkele voorbeelden van parkeerdata en informatie:

  1. Parkeerduur: Gegevens over hoe lang voertuigen geparkeerd blijven op specifieke locaties, zoals parkeerplaatsen of straatparkeerzones. Deze informatie helpt bij het begrijpen van de gemiddelde parkeerduur en kan worden gebruikt om tarieven en parkeerbeleid aan te passen.
  2. Bezettingsgraad van parkeerplaatsen: Informatie over het percentage parkeerplaatsen dat op een bepaald moment bezet is. Dit geeft inzicht in de beschikbaarheid van parkeerplaatsen en kan helpen bij het sturen van het verkeer naar minder drukke gebieden.
  3. Parkeerinkomsten: Gegevens over de inkomsten die worden gegenereerd uit parkeertarieven en boetes. Dit is belangrijke informatie voor de financiële planning en het beoordelen van de kosteneffectiviteit van het parkeerbeleid.
  4. Gebruik van parkeervergunningen: Informatie over het aantal uitgegeven parkeervergunningen en het gebruik ervan. Dit helpt bij het begrijpen van de vraag naar vergunningen en de impact ervan op de beschikbaarheid van parkeerplaatsen.
  5. Verkeersstromen: Gegevens over de verkeersstromen in en rond parkeerfaciliteiten. Dit kan helpen bij het identificeren van knelpunten en het optimaliseren van de verkeersstromen voor een soepelere doorstroming.
  6. Duurzame mobiliteit: Informatie over het gebruik van duurzame mobiliteitsopties, zoals fietsen, openbaar vervoer of elektrische voertuigen. Dit kan helpen bij het beoordelen van de effectiviteit van maatregelen om duurzaam vervoer te bevorderen.
  7. Handhavingsgegevens: Gegevens over de handhaving van parkeerregels, zoals het aantal uitgegeven parkeerboetes. Dit geeft inzicht in de naleving van parkeerregels en de effectiviteit van handhavingsmaatregelen.
  8. Klanttevredenheid: Informatie verkregen uit enquêtes of feedback van gebruikers over hun ervaringen met het parkeersysteem. Dit helpt bij het identificeren van eventuele problemen of verbeterpunten.
  9. Gebruik van technologie: Gegevens over het gebruik van technologieën zoals parkeersensoren, slimme parkeermeters en mobiele apps voor parkeerbetalingen. Dit kan helpen bij het evalueren van de effectiviteit van technologieën in het verbeteren van het parkeerbeheer.

Het verzamelen en analyseren van parkeerdata en informatie is essentieel voor een datagestuurde benadering van parkeermanagement. Het biedt waardevolle inzichten die kunnen worden gebruikt om het parkeerbeleid en de strategie te optimaliseren, de efficiëntie van het parkeersysteem te verbeteren en de behoeften van de gemeenschap beter te begrijpen.

Inspiratie

Hulpmiddelen en publicaties


Klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties rond data en informatie.