Nieuws

Alle relevante nieuwsartikelen vind je onderstaand. Zoek je informatie over een specifiek thema? Klik dan op de beschikbare thema's in de rechterkolom. Je kunt je waardering voor een artikel laten zien door deze een like te geven of laat een reactie achter in de daarvoor bestemde ruimte.

Bestemmingsplan als kapstok voor parkeerbeleid

Sinds medio 2018 dient een bestemmingsplan te beschikken over een parkeerregeling en is de bouwverordening niet langer van toepassing op dit punt....

Canadees parkeren

Het Canadees parkeren, oftewel het met twee wielen op het trottoir parkeren is in veel steden een probleem. Zowel voetgangers als hulpdiensten hebb...

Oplossingen voor fietsparkeren aan Zee bekend

Op een zomerse dag een plek vinden om je fiets te parkeren in het centrum van Katwijk aan Zee is een uitdaging. Maar ook zonder bezoekers is het pa...

VER: Boete is geen passende oplossing voor laadpaalklevers

VER vindt een boete bij twee uur parkeren zonder laden onwenselijk en onuitvoerbaar. VER wil dat mensen die klaar zijn met laden hun auto verplaats...

Krachtenbundeling voor Landelijk Actieprogramma Parkeren en Verblijven - van start!

Het initiatief van CROW, GNMI, SHPV en Vexpan om tot een Landelijk Actieprogramma Parkeren en Verblijven te komen, is dinsdag 12 april door parkeer...

Terugblik Intertraffic: CROW en duurzame gebiedsontwikkeling

CROW heeft drie kennissessies verzorgd tijdens Intertraffic 2022 in Amsterdam: op 29 maart over parkeren en gebiedsontwikkeling, op 30 maart over m...

Automatische detectie van geparkeerde fietsen kan ook buiten op straat

In fietsenstallingen binnen kun je met speciale sensoren in de gaten houden hoeveel en hoelang er fietsen staan in de rekken. Dat blijkt ook buiten...

Registratie van milieuzones en Zero Emissie Zones in het Nationaal Parkeer Register

Het belang van zero emissiezones neemt snel toe nu de invoering van Zero Emissie Zones voor Stadslogistiek (ZES) nadert. Naar verwachting gaan dert...

Verschillen in autoafhankelijkheid tussen stad en land groeien

Mensen buiten de grote steden zijn steeds meer afhankelijk van de auto, omdat de afstanden tot werk, sociaal netwerk en voorzieningen toenemen en h...

Programma bekendmaking van 'Webinar: Parkeren staat niet stil!' op 12 april

CROW, GNMI, SHPV en Vexpan organiseren dinsdag 12 april gezamenlijk de gratis webinar ‘Parkeren volop in beweging!’ Met gastsprekers bespreken we d...
NieuwsAgendaDocumentenOver het kennisnetwerk