Beleid en Strategie

Het parkeerbeleid en de parkeerstrategie zijn belangrijke aspecten van stedelijke planning en verkeersmanagement. De belangen van de stakeholders staan hierin centraal.

Op 1 januari 2021 waren er ruim 10,7 miljoen motorvoertuigen. Vooralsnog nemen de aantallen alleen maar toe. Het personenautopark is in de periode 1990-2021 met 69 procent toegenomen (bron CBS).

Hieronder worden de belangrijkste elementen van een beleid en strategie besproken:

  1. Doelstellingen en visie: Een degelijk parkeerbeleid begint met het definiëren van duidelijke doelstellingen en een visie voor het parkeersysteem. Dit omvat het begrijpen van de specifieke problemen die moeten worden aangepakt, zoals verkeerscongestie, het bevorderen van duurzaam transport, het stimuleren van economische ontwikkeling in bepaalde gebieden, en het verbeteren van de leefbaarheid van de stad.
  2. Zonering en parkeerbehoefte: Het bepalen van de verschillende zones in de stad en het identificeren van de parkeerbehoeften per zone.
  3. Beheer van parkeerplaatsen: Het beleid omvat maatregelen voor het beheer van parkeerplaatsen, zoals het vaststellen van tarieven, het instellen van maximale parkeerduur, het promoten van gedeeld parkeren etc..
  4. Ruimtelijke planning: Parkeerbeleid moet nauw worden geïntegreerd in de ruimtelijke planning van de stad. Dit betekent dat bij de ontwikkeling van nieuwe projecten en gebouwen, de parkeerbehoefte en -capaciteit moeten worden beoordeeld en passende maatregelen moeten worden genomen om te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid.
  5. handhavingsmaatregelen: Een effectief parkeerbeleid omvat ook handhavingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd.
  6. Monitoring en evaluatie: Regelmatige monitoring en evaluatie van het parkeerbeleid zijn essentieel om te bepalen of de gestelde doelen worden bereikt en om indien nodig aanpassingen aan te brengen.

Het ontwikkelen van doordacht parkeerbeleid is een complex proces dat rekening moet houden met de specifieke behoeften en kenmerken van elke stad of regio. Het doel is om een evenwicht te vinden tussen het bieden van voldoende parkeergelegenheid voor burgers en bezoekers, het verminderen van verkeerscongestie en milieu-impact, en het bevorderen van duurzame mobiliteitsopties.

Hulpmiddelen en publicaties


Klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties rond beleid en strategie.