Monitoren en analyseren

Het monitoren en analyseren van het parkeerbeleid is van cruciaal belang om de effectiviteit van het beleid te beoordelen, knelpunten te identificeren en waar nodig aanpassingen te maken. Het biedt inzicht in hoe goed het beleid presteert ten opzichte van de gestelde doelen en kan helpen bij het nemen van datagestuurde beslissingen om het parkeerbeleid te verbeteren.

Hier zijn enkele stappen voor het monitoren en analyseren van het parkeerbeleid:

  1. Gegevensverzameling: Verzamel relevante gegevens met betrekking tot het parkeersysteem, zoals parkeerduur, bezettingsgraad van parkeerplaatsen, parkeerinkomsten, gebruik van parkeervergunningen, parkeerboetes en verkeersstromen.
  2. Prestatie-indicatoren: Bepaal de prestatie-indicatoren die zullen worden gebruikt om het parkeerbeleid te evalueren.
  3. Data-analyse: Analyseer de verzamelde gegevens om inzicht te krijgen in de prestaties van het parkeersysteem. Identificeer trends, patronen en eventuele knelpunten die zich voordoen.
  4. Vergelijking met doelstellingen: Evalueer de verzamelde gegevens en vergelijk deze met de oorspronkelijke doelstellingen van het parkeerbeleid. Hierdoor kan worden beoordeeld of het beleid de beoogde resultaten bereikt.
  5. Evaluatie van beleidsmaatregelen: Onderzoek specifieke beleidsmaatregelen die zijn geïmplementeerd, zoals tariefaanpassingen, parkeerzones of duurzaamheidspromotie, om hun effectiviteit te beoordelen.
  6. Rapportage en communicatie: Stel rapporten op met de bevindingen van de data-analyse en de evaluatie van het parkeerbeleid.
  7. Continue verbetering: Gebruik de verkregen inzichten om het parkeerbeleid voortdurend te verbeteren.

Het monitoren en analyseren van het parkeerbeleid is een iteratief proces dat regelmatig moet worden uitgevoerd om de prestaties van het parkeersysteem te blijven verbeteren en aan te passen aan veranderende omstandigheden. Door op data gebaseerde beslissingen te nemen, kan een stad of regio een efficiënt en effectief parkeerbeleid ontwikkelen dat tegemoetkomt aan de behoeften van de gemeenschap en bijdraagt aan duurzame mobiliteit.

Hulpmiddelen en publicaties


Klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties rond monitoren en analyseren.