Over het kennisnetwerk

Welkom op de website van het Kennisnetwerk Parkeren, de plek waar data, informatie en kennistoepassing rond parkeren bij elkaar komen. Zo vind je op deze website o.a. publicaties, tools, goede voorbeelden, nieuwsberichten en bijeenkomsten. Kortom, die kennisproducten die jij als professional nodig hebt om maatschappelijke opgaven, waarbij parkeren een belangrijke rol speelt, effectief te kunnen aanpakken. Daarnaast willen we met het netwerk de partijen actief binnen het domein zichtbaarder maken en met elkaar verbinden. Alleen samen krijgen we het werk geklaard!

Visie parkeren en kennisagenda

Er valt meer te bereiken met een brede blik op mobiliteit en parkeren. Het Kennisnetwerk Parkeren focust daarom niet alleen op een integrale aanpak op inhoud en proces, maar ook op de samenhang tussen parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling. De komende jaren staat daarom onderstaande kennisagenda centraal. Deze is samengesteld op basis van de kennisbehoefte van decentrale overheden en andere stakeholders:

  • Parkeerbeleid en mobiliteitsgedrag
  • Duurzame gebiedsontwikkeling en MKBA Parkeren
  • Parkeren op afstand
  • Parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs
  • Draagvlak en beeldvorming parkeerbeleid
  • Compleet maken parkeerbeleid
  • Versterken synergie auto- en fietsparkeren
  • Parkeren en MaaS
  • Meervoudig en flexibel gebruik parkeervoorzieningen
  • Maatwerk parkeren in doelgroep en gebied

Ontmoetingsplek voor professionals

We vinden het belangrijk dat professionals leerervaring en kennis met elkaar kunnen uitwisselen. Met dit kennisnetwerk bieden we hen de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen. Dit doen we door het organiseren van informatieve bijeenkomsten en leerkringen, maar ook door inspirerende casussen te ontsluiten op dit online platform.

Heb jij interessante kennis opgedaan in een pilot? Of heeft jouw gemeente een mooie parkeeroplossing gerealiseerd? Neem contact met ons op en deel je kennis met het netwerk. Laten we leren van elkaars ervaring en inzichten!