Evalueren en bijsturen

Het evalueren en bijsturen van het parkeerbeleid is een essentiële stap om ervoor te zorgen dat het beleid effectief blijft en aansluit op de veranderende behoeften en omstandigheden.

Het proces van evalueren en bijsturen kan als volgt worden uitgevoerd:

  1. Regelmatige evaluatie: Stel een schema op voor regelmatige evaluaties van het parkeerbeleid.
  2. Verzamelen van gegevens: Verzamel gegevens over het parkeersysteem, zoals parkeerduur, bezettingsgraad van parkeerplaatsen, parkeerinkomsten, verkeersstromen, klanttevredenheid en naleving van parkeerregels.
  3. Vergelijking met doelstellingen: Vergelijk de verzamelde gegevens met de oorspronkelijke doelstellingen van het parkeerbeleid.
  4. Analyse van beleidseffecten: Analyseer de gegevens om de effecten van specifieke beleidsmaatregelen te evalueren.
  5. Stakeholderfeedback: Verzamel feedback van belanghebbenden, zoals burgers, bedrijven en andere instanties, over het parkeerbeleid.
  6. Identificatie van knelpunten: Identificeer eventuele knelpunten of uitdagingen in het huidige parkeerbeleid.
  7. Bijstellen van beleidsmaatregelen: Op basis van de evaluatie en de verzamelde gegevens, herzie en pas waar nodig het parkeerbeleid aan.
  8. Communicatie en implementatie van wijzigingen: Communiceer de herziene beleidsmaatregelen aan belanghebbenden en implementeer de wijzigingen.
  9. Continue monitoring: Blijf het parkeerbeleid monitoren na de bijsturing om te beoordelen of de aangebrachte veranderingen de gewenste resultaten opleveren.

Het evalueren en bijsturen van het parkeerbeleid is een dynamisch proces dat flexibiliteit en aanpassingsvermogen vereist om effectief te blijven bij veranderende behoeften en omstandigheden in de gemeenschap. Door actief het beleid te monitoren en aan te passen wanneer dat nodig is, kan een stad of regio een evenwichtig en succesvol parkeersysteem ontwikkelen en onderhouden.

Hulpmiddelen en publicaties


Klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties rond evalueren en bijsturen.