Fietsparkeren

De fiets wordt als vervoermiddel steeds populairder. Dat is niet alleen een goede zaak vanuit het oogpunt van bereikbaarheid: meer mensen op de fiets betekent minder mensen in de auto, maar ook diverse andere maatschappelijke belangen zoals gezondheid en luchtkwaliteit. Het is een ontwikkeling die gekoesterd en gestimuleerd moet worden. Daarnaast worden onze steden steeds verder verdicht om tegemoet te komen aan de vraag naar woon- en kantoorruimte in de stad en te voorkomen dat de resterende groene ruimtes tussen de steden worden volgebouwd.

De al maar groeiende populariteit van de fiets heeft echter ook een keerzijde op het gebied van de kwaliteit van de openbare ruimte. Aan het eind van een rit moet de fiets ergens geparkeerd worden. En vaak gebeurt dat in de openbare ruimte zo mogelijk voor de deur van de bestemming. In de steden als Amsterdam en Utrecht wordt het probleem steeds nijpender en ook andere plaatsen met een hoog fietsaandeel in de verplaatsingen kennen dit probleem. Daarom is het van groot belang dat bij de maatregelen om het fietsgebruik te bevorderen ruim aandacht besteed wordt aan de wijze waarop de fiets geparkeerd kan en moet worden.

De fiets wordt steeds vaker gebruikt als onderdeel van de verplaatsingsketen. Hierdoor is met name het aantal deelfietsen gestegen en daarmee de behoefte aan het aanbieden van deelfietsen op en nabij vervoersknooppunten zoals stations en P+R-terminals. Dit heeft directe gevolgen voor de behoefte aan fietsparkeerruimte bij de eindbestemming; bij de werklocaties in de stedelijke gebieden.  

Op de thema-pagina Fietsparkeren vind je een overzicht van actuele en relevante kennisdocumenten rond deze thematiek. 

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Uitgelicht

Oplossingen voor fietsparkeren aan Zee bekend

Op een zomerse dag een plek vinden om je fiets te parkeren in het centrum van Katwijk aan Zee is een uitdaging. Maar ook zonder bezoekers is het pa...

Nieuws

Aantal Fatbikes groeit in rap tempo sinds ingang van de helmplicht voor snorfietsen

Sinds de aankondiging van de helmplicht (die sinds 1 januari van kracht is) zie je ze steeds vaker op de openbare weg, fatbikes. Met name onder jon...

Waarom kiezen forenzen voor de auto en (hoe) kunnen we zorgen voor structurele gedragsverandering?

Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van een kwantitatief onderzoek in Zuid-Nederland naar motivatoren, barrières en kansrijke maatregel...

Stalling e-bikes in flats kan problemen geven

Sommige verhuurders en eigenaren van appartementencomplexen en flats proberen het opladen van elektrische voertuigen in de berging te verhinderen v...

Fietsenstalling anno 2022 niet meer verstoppen onder flatgebouw

Donkere fietsenhokken op de begane grond van flatgebouwen zijn niet meer van deze tijd. De stalling anno 2022 moet worden ingericht als een uitnodi...

Documenten

Afbeelding van Kenniscafé - Data en deelmobiliteit

Kenniscafé - Data en deelmobiliteit

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Op donderdag 15 september organiseerde CROW-Fietsberaad samen met GNMI het Kenniscafé - Data en deelmobiliteit. In deze terugblik vind je de presentaties en de opname van de bijeenkomst.
Afbeelding van BIKE-Inc, een inclusieve benadering

BIKE-Inc, een inclusieve benadering

Publicatiedatum:
Uitgever:
KettingHuls
Rapport van KettingHuls waarin wordt gekeken naar het stallen van tweewielers in hoogstedelijke bouwblokken. 
Afbeelding van Datastandaard fietsparkeren - API-specificatie

Datastandaard fietsparkeren - API-specificatie

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Eerste versie van de Datastandaard Fietsparkeren. Deze beschrijft koppelvlakken voor informatie-uitwisseling over geparkeerde fietsen. Hierbij wordt zowel gekeken naar parkeren in stallingen op straat
Afbeelding van Terugblik Kenniscafé - Alles over fietsparkeerdata

Terugblik Kenniscafé - Alles over fietsparkeerdata

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Samenvatting met video van het Tour de Force het Kenniscafé van 15 juni Alles over fietsparkeerdata in samenwerking Het Regionaal Datateam Midden-Nederland.