Fietsparkeren

De fiets wordt als vervoermiddel steeds populairder. Dat is niet alleen een goede zaak vanuit het oogpunt van bereikbaarheid: meer mensen op de fiets betekent minder mensen in de auto, maar ook diverse andere maatschappelijke belangen zoals gezondheid en luchtkwaliteit. Het is een ontwikkeling die gekoesterd en gestimuleerd moet worden. Daarnaast worden onze steden steeds verder verdicht om tegemoet te komen aan de vraag naar woon- en kantoorruimte in de stad en te voorkomen dat de resterende groene ruimtes tussen de steden worden volgebouwd.

De al maar groeiende populariteit van de fiets heeft echter ook een keerzijde op het gebied van de kwaliteit van de openbare ruimte. Aan het eind van een rit moet de fiets ergens geparkeerd worden. En vaak gebeurt dat in de openbare ruimte zo mogelijk voor de deur van de bestemming. In de steden als Amsterdam en Utrecht wordt het probleem steeds nijpender en ook andere plaatsen met een hoog fietsaandeel in de verplaatsingen kennen dit probleem. Daarom is het van groot belang dat bij de maatregelen om het fietsgebruik te bevorderen ruim aandacht besteed wordt aan de wijze waarop de fiets geparkeerd kan en moet worden.

De fiets wordt steeds vaker gebruikt als onderdeel van de verplaatsingsketen. Hierdoor is met name het aantal deelfietsen gestegen en daarmee de behoefte aan het aanbieden van deelfietsen op en nabij vervoersknooppunten zoals stations en P+R-terminals. Dit heeft directe gevolgen voor de behoefte aan fietsparkeerruimte bij de eindbestemming; bij de werklocaties in de stedelijke gebieden.  

Op de thema-pagina Fietsparkeren vind je een overzicht van actuele en relevante kennisdocumenten rond deze thematiek. 

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Uitgelicht

Oplossingen voor fietsparkeren aan Zee bekend

Op een zomerse dag een plek vinden om je fiets te parkeren in het centrum van Katwijk aan Zee is een uitdaging. Maar ook zonder bezoekers is het parkeren...

Nieuws

EnquĂȘte fietsparkeerkencijfers

CROW werkt aan de actualisatie van de fietsparkeerkencijfers. Wij hebben daarvoor jouw hulp nodig!

Fietsparkeren: baat of last?

Het onderzoeksrapport 'Baat of Last' geeft inzicht in de werkwijze, drijfveren, (ontwerp)keuzes en ervaringen van zowel gemeenten als marktpartijen bij...

Handreiking huren en aankopen van panden voor fietsparkeren

Met deze handreiking word je op weg geholpen in het proces van het verwerven van panden in de binnenstad ten behoeve van fietsparkeren. Ook biedt de Handreiking...

ProRails eerste circulaire fietsenstalling bij station Dordrecht

De ingang van station Dordrecht aan de kant van het Weizigtpark komt er heel anders uit te zien. ProRail bouwt een compleet nieuwe ingang van het station...