Parkeren en de ketenreis

Steeds meer reizigers kiezen bewust voor een bepaald vervoermiddel of een mix aan vervoermiddelen voor hun reis van deur tot deur. Het belang van ketenmobiliteit wordt in stedelijke regio’s groter. Nieuwe en bestaande voorzieningen op overstappunten, knooppunten of mobiliteitshubs maken het kiezen makkelijker waarbij prijs, kwaliteit, gemak en comfort een belangrijke rol spelen voor de reiziger op welke wijze hij reist.

P+R is een vorm van ketenmobiliteit: de automobilist stapt binnen een verplaatsing over van de auto naar het openbaar vervoer of de fiets. Dat lijkt omslachtig, want hij kan ook gewoon in de auto blijven zitten. Het antwoord op de vraag waarom een reiziger tijdens zijn reis wisselt van vervoerwijze is in essentie simpel. De reiziger maakt alleen gebruik van overstappunten als hem dit voordeel oplevert. Dit voordeel kan bestaan uit een of meer van de volgende punten:

  • Het ontwijken van files waardoor de betrouwbaarheid en de reistijd afnemen.
  • Kostenvoordeel door lagere parkeerkosten of lagere reiskosten in het woon-werkverkeer. Dit laatste is ook afhankelijk van de reiskostenregeling van de werkgever.
  • Gemak: geen parkeerplaats zoeken en dicht bij de bestemming (binnenstad) worden afgezet.
  • Minder stress in het stedelijk verkeer en de file, mogelijkheden voor efficiënt gebruik van de tijd. In de trein kan je werken, lezen, converseren maar ook ‘niets doen’ (‘ontstressen’).
  • Duurzaam mobiliteitsgedrag, waarvoor vooral bedrijven bewust kunnen kiezen (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) met als doel het profileren van het gewenste imago en het verlagen van de CO2-footprint.

De laatste jaren zijn er andere vervoersmiddelen bijgekomen (bijvoorbeeld micromobiliteit), maar ook een toenemende aandacht voor verschillende schakels in de keten zoals fiets-voetganger. Daar waar men gebruik maakt van een vervoermiddel, speelt parkeren een belangrijke rol. Dat kan op verschillende locaties in het verkeersnetwerk zijn, onder verschillende (beleids)condities maar waarbij de reiziger centraal staat in een toekomstbestendig mobiliteitssysteem.

Op de thema-pagina Parkeren en de ketenreis vind je een overzicht van actuele en relevante kennisdocumenten rond deze thematiek. 

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Uitgelicht

Introductie: Parkeren en de ketenreis

Publicatiedatum:
1 april 2021
Uitgever:
CROW
Steeds meer reizigers kiezen bewust voor een bepaald vervoermiddel of een mix aan vervoermiddelen voor hun reis van deur tot deur. Het belang van ketenmobiliteit wordt in stedelijke regio’s...

Nieuws

Nieuw: proefabonnement op CROW Parkeervraagcalculator

Parkeerbeleid maken? Waar de één bang is voor overlast, vreest de ander een overschot aan parkeerruimte. Op basis van de parkeerkencijfers...

Lokale fietsondernemers exploiteren e-bike hubs in Zeeland-Vlaanderen

Zo’n 95% van de toeristen komt met de auto naar de kust in Zeeuws-Vlaanderen. E-bike hubs moeten een alternatief bieden.

Op...

VerkeersNet Journaal: deelscooters gebruiken voor een beter netwerk

Deelscooters zoeven inmiddels in heel veel steden dagelijks door de straten. Dit vergroot het aantal keuzes voor reizigers en kan zorgen voor...

Samenwerking Q-Park en GO Sharing: makkelijker en duurzamer van A naar B met Park+GO

Q-Park en GO Sharing zijn een langdurige samenwerking aangegaan om vanuit locaties van Q-Park e-scooters en e-bikes aan te bieden. Daarmee...

Op de agenda

22 maart
2022

Cursus: Projectleider mobiliteit en duurzame gebiedsontwikkeling

Het integreren van duurzame gebiedsontwikkeling en mobiliteit blijkt lastig....

Documenten

Nota Deeltweewielers Rotterdam 2021

Publicatiedatum:
28 september 2021
Uitgever:
Gemeente Rotterdam
Nadat Rotterdam al een vergunningensysteem invoerde voor de deelfiets, gaat men nu ook het parkeren strakker reguleren.

Wat is het effect van deelauto’s op autobezit?

Publicatiedatum:
17 juni 2021
Uitgever:
CROW
Onderzoek naar de invloed van de woonomgeving en het type deelautosysteem op de bereidheid om de privéauto weg te doen.

Terugblik webinar Autodelen en communicatie en gedrag

Publicatiedatum:
21 mei 2021
Uitgever:
CROW
Een serie van drie webinars over autodelen dit voorjaar werd afgesloten met een bijeenkomst over communicatie en gedrag.

Handreikingen voor ketenregie en ketenmobiliteit in relatie tot MaaS

Publicatiedatum:
10 mei 2021
Uitgever:
CROW
Deze publicatie geeft concessieverleners handvatten om eisen en wensen op het gebied van ketenregie en ketenmobiliteit een plek te geven in de eigen concessiedocumenten.
NieuwsAgendaDocumentenOver het kennisnetwerk