Parkeren en de ketenreis

Steeds meer reizigers kiezen bewust voor een bepaald vervoermiddel of een mix aan vervoermiddelen voor hun reis van deur tot deur. Het belang van ketenmobiliteit wordt in stedelijke regio’s groter. Nieuwe en bestaande voorzieningen op overstappunten, knooppunten of mobiliteitshubs maken het kiezen makkelijker waarbij prijs, kwaliteit, gemak en comfort een belangrijke rol spelen voor de reiziger op welke wijze hij reist.

P+R is een vorm van ketenmobiliteit: de automobilist stapt binnen een verplaatsing over van de auto naar het openbaar vervoer of de fiets. Dat lijkt omslachtig, want hij kan ook gewoon in de auto blijven zitten. Het antwoord op de vraag waarom een reiziger tijdens zijn reis wisselt van vervoerwijze is in essentie simpel. De reiziger maakt alleen gebruik van overstappunten als hem dit voordeel oplevert. Dit voordeel kan bestaan uit een of meer van de volgende punten:

  • Het ontwijken van files waardoor de betrouwbaarheid en de reistijd afnemen.
  • Kostenvoordeel door lagere parkeerkosten of lagere reiskosten in het woon-werkverkeer. Dit laatste is ook afhankelijk van de reiskostenregeling van de werkgever.
  • Gemak: geen parkeerplaats zoeken en dicht bij de bestemming (binnenstad) worden afgezet.
  • Minder stress in het stedelijk verkeer en de file, mogelijkheden voor efficiënt gebruik van de tijd. In de trein kan je werken, lezen, converseren maar ook ‘niets doen’ (‘ontstressen’).
  • Duurzaam mobiliteitsgedrag, waarvoor vooral bedrijven bewust kunnen kiezen (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) met als doel het profileren van het gewenste imago en het verlagen van de CO2-footprint.

De laatste jaren zijn er andere vervoersmiddelen bijgekomen (bijvoorbeeld micromobiliteit), maar ook een toenemende aandacht voor verschillende schakels in de keten zoals fiets-voetganger. Daar waar men gebruik maakt van een vervoermiddel, speelt parkeren een belangrijke rol. Dat kan op verschillende locaties in het verkeersnetwerk zijn, onder verschillende (beleids)condities maar waarbij de reiziger centraal staat in een toekomstbestendig mobiliteitssysteem.

Op de thema-pagina Parkeren en de ketenreis vind je een overzicht van actuele en relevante kennisdocumenten rond deze thematiek. 

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Uitgelicht
27 september
2022

Business Meeting: Ontdek de 5 geheimen van een Great Place to Park

Tijdens deze business meeting georganiseerd door Vastgoed Journaal wordt je door drie sprekers...

Nieuws

Uitbreiding Dashboard Deelmobiliteit met deelauto's

CROW is voornemens het Dashboard Deelmobiliteit uit te breiden met deelauto's. Om de gegevens van deelauto-aanbieders te laten voldoen aan de priva...

CROW Parkeervraagcalculator helpt bij het maken van berekeningen

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is parkeren vaak aanleiding voor discussie. Waar de één bang is voor overlast, vreest de ander een overschot aan par...

Check straft foutparkeerders deelscooter af met blokkade account

Om overlast van foutgeparkeerde deelscooters in de openbare ruimte te verminderen, introduceert deelvervoeraanbieder Check vandaag de Parkeerscore....

Onderzoek KiM: beperkte bereikbaarheid in beeld

Mensen ervaren diverse problemen om werk en voorzieningen te bereiken of om familie en vrienden te bezoeken. Niet alleen reistijd en reiskosten kun...

Documenten

Afbeelding van Effecten van parkeermaatregelen

Effecten van parkeermaatregelen

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Publicatie van CROW met basisinformatie waarmee verschillende partijen die betrokken zijn bij het tot stand komen van parkeerbeleid op een vruchtbare wijze hierover het gesprek aan kunnen gaan.