Parkeren en de ketenreis

Steeds meer reizigers kiezen bewust voor een bepaald vervoermiddel of een mix aan vervoermiddelen voor hun reis van deur tot deur. Het belang van ketenmobiliteit wordt in stedelijke regio’s groter. Nieuwe en bestaande voorzieningen op overstappunten, knooppunten of mobiliteitshubs maken het kiezen makkelijker waarbij prijs, kwaliteit, gemak en comfort een belangrijke rol spelen voor de reiziger op welke wijze hij reist.

P+R is een vorm van ketenmobiliteit: de automobilist stapt binnen een verplaatsing over van de auto naar het openbaar vervoer of de fiets. Dat lijkt omslachtig, want hij kan ook gewoon in de auto blijven zitten. Het antwoord op de vraag waarom een reiziger tijdens zijn reis wisselt van vervoerwijze is in essentie simpel. De reiziger maakt alleen gebruik van overstappunten als hem dit voordeel oplevert. Dit voordeel kan bestaan uit een of meer van de volgende punten:

  • Het ontwijken van files waardoor de betrouwbaarheid en de reistijd afnemen.
  • Kostenvoordeel door lagere parkeerkosten of lagere reiskosten in het woon-werkverkeer. Dit laatste is ook afhankelijk van de reiskostenregeling van de werkgever.
  • Gemak: geen parkeerplaats zoeken en dicht bij de bestemming (binnenstad) worden afgezet.
  • Minder stress in het stedelijk verkeer en de file, mogelijkheden voor efficiënt gebruik van de tijd. In de trein kan je werken, lezen, converseren maar ook ‘niets doen’ (‘ontstressen’).
  • Duurzaam mobiliteitsgedrag, waarvoor vooral bedrijven bewust kunnen kiezen (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) met als doel het profileren van het gewenste imago en het verlagen van de CO2-footprint.

De laatste jaren zijn er andere vervoersmiddelen bijgekomen (bijvoorbeeld micromobiliteit), maar ook een toenemende aandacht voor verschillende schakels in de keten zoals fiets-voetganger. Daar waar men gebruik maakt van een vervoermiddel, speelt parkeren een belangrijke rol. Dat kan op verschillende locaties in het verkeersnetwerk zijn, onder verschillende (beleids)condities maar waarbij de reiziger centraal staat in een toekomstbestendig mobiliteitssysteem.

Op de thema-pagina Parkeren en de ketenreis vind je een overzicht van actuele en relevante kennisdocumenten rond deze thematiek. 

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Uitgelicht
Afbeelding van Introductie: Parkeren en de ketenreis

Introductie: Parkeren en de ketenreis

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Steeds meer reizigers kiezen bewust voor een bepaald vervoermiddel of een mix aan vervoermiddelen voor hun reis van deur tot deur. Het belang van ketenmobiliteit wordt in stedelijke regio’s...

Nieuws

Handreiking uitrol laadinfra bedrijventerreinen

Ondernemers stappen steeds meer over op elektrische voertuigen en hebben behoefte aan goede laadinfra. Ook voor gemeenten heeft een toename van laa...

Flexibele Parkeermachtiging voor deelauto’s van start

Deelauto-aanbieders regelen straks via SHPV eenvoudig een parkeerrecht voor de eigen deelauto’s in álle aangesloten gemeenten. Daardoo...

Zo gaan hubs er uitzien

Een logo bestaande uit een groene druppelvorm met hierop het woord ‘hub’. Zo herken je in de toekomst een hub waar bijvoorbeeld deelfie...

Gemeente Nieuwegein wil duurzaamste parkeergarage van Nederland

Ballast Nedam en gemeente Nieuwegein gaan samenwerken aan de groenste en duurzaamste parkeergarage van Nederland: Parkeergarage Zuid. Op 13 oktober...

Documenten

Afbeelding van Kenniscafé - Data en deelmobiliteit

Kenniscafé - Data en deelmobiliteit

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Op donderdag 15 september organiseerde CROW-Fietsberaad samen met GNMI het Kenniscafé - Data en deelmobiliteit. In deze terugblik vind je de presentaties en de opname van de bijeenkomst.
Afbeelding van Terugblik Kenniscafé - Alles over fietsparkeerdata

Terugblik Kenniscafé - Alles over fietsparkeerdata

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Samenvatting met video van het Tour de Force het Kenniscafé van 15 juni Alles over fietsparkeerdata in samenwerking Het Regionaal Datateam Midden-Nederland.
Afbeelding van Vexpansie 2022-2

Vexpansie 2022-2

Publicatiedatum:
Uitgever:
Vexpan
Vexpansie is het parkeervakblad van Vexpan. Het digitale magazine bevat verdiepende artikelen met betrekking tot ontwikkelingen op het gebied van parkeren in de meest ruime zin. Het magazine...
1 link toegevoegd
Afbeelding van Deelmobiliteit in uw gemeente

Deelmobiliteit in uw gemeente

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
In de media circuleren allerlei verhalen over autodelen; de één is superpositief over de mogelijkheden die deelmobiliteit biedt, de ander stelt vast dat het effect van autodelen tegenvalt en dat...