Parkeren en gedrag

Parkeerbeleid is één van de meest effectieve middelen om het mobiliteitsgedrag te beïnvloeden. Hiervoor zijn talrijke maatregelen mogelijk, de één effectiever dan de ander afhankelijk van de situatie. Parkeerbeleid is een belangrijke schakel in het verkeers- en vervoersbeleid en is van grote invloed op de leefbaarheid, bereikbaarheid en vitaliteit van onze steden en dorpen. Dit vergt een integrale aanpak dat met de komst van de Omgevingswet versterkt wordt. Bij deze aanpak staat de weggebruiker of reiziger centraal, met op maat toegesneden maatregelen die het gewenste parkeergedrag en effect realiseren.

De parkeeropgaven zijn zeer uiteenlopend. Van een gebrek aan parkeerruimte in bepaalde wijken tot het leegstaan van parkeergarages. Dit vraagt kennis van zaken voor op maat toegesneden maatregelen en betrokkenheid van de belangrijkste stakeholders. Geen sinecure als men beseft dat parkeren voor veel mensen een gevoelig onderwerp is waarbij emoties en feiten door elkaar lopen.

De kennis over parkeren en gedrag is ook vastgelegd in een online tool volgens de indeling: fysieke omgeving , digitale omgeving, wet- en regelgeving/parkeerregimes, marketing en sociale omgeving.

Op de thema-pagina Parkeren en gedrag vind je een overzicht van actuele en relevante kennisdocumenten rond deze thematiek. 

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Uitgelicht
20 april
2023

Parkeren en gedrag

Op donderdag 20 april lanceert CROW het magazine Parkeren en Gedrag. In het magazine presenteren...

Nieuws

Gemeente Haarlem mag voorlopig niet doorgaan met uitvoering parkeerregulering

De gemeente Haarlem mag voorlopig niet doorgaan met de uitvoering van de Nota Uitwerking Parkeerregulering. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de...

Uitbreiding Dashboard Deelmobiliteit met deelauto's

CROW is voornemens het Dashboard Deelmobiliteit uit te breiden met deelauto's. Om de gegevens van deelauto-aanbieders te laten voldoen aan de privacywet,...

Gebruik laadpleinen en potentie slim laden goed te voorspellen door classificatie

Laadpleinen waar veel laadpunten voor elektrische auto’s bij elkaar staan, worden heel verschillend gebruikt. Daardoor zijn de mogelijkheden voor slim...

Van parkeergarage naar multifunctionele hub

In de ambitie om de fysieke leefomgeving steeds autoluwer te maken, verandert ook de rol van de parkeergarage. Van een gebouw waarin zo efficiënt mogelijk...