Parkeren en gedrag

Parkeerbeleid is één van de meest effectieve middelen om het mobiliteitsgedrag te beïnvloeden. Hiervoor zijn talrijke maatregelen mogelijk, de één effectiever dan de ander afhankelijk van de situatie. Parkeerbeleid is een belangrijke schakel in het verkeers- en vervoersbeleid en is van grote invloed op de leefbaarheid, bereikbaarheid en vitaliteit van onze steden en dorpen. Dit vergt een integrale aanpak dat met de komst van de Omgevingswet versterkt wordt. Bij deze aanpak staat de weggebruiker of reiziger centraal, met op maat toegesneden maatregelen die het gewenste parkeergedrag en effect realiseren.

De parkeeropgaven zijn zeer uiteenlopend. Van een gebrek aan parkeerruimte in bepaalde wijken tot het leegstaan van parkeergarages. Dit vraagt kennis van zaken voor op maat toegesneden maatregelen en betrokkenheid van de belangrijkste stakeholders. Geen sinecure als men beseft dat parkeren voor veel mensen een gevoelig onderwerp is waarbij emoties en feiten door elkaar lopen.

De kennis over parkeren en gedrag is ook vastgelegd in een online tool volgens de indeling: fysieke omgeving , digitale omgeving, wet- en regelgeving/parkeerregimes, marketing en sociale omgeving.

Op de thema-pagina Parkeren en gedrag vind je een overzicht van actuele en relevante kennisdocumenten rond deze thematiek. 

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Uitgelicht

Parkeren op afstand geen probleem voor Haagse bewoners

Dit blijkt uit de bewonerspilot ‘Minder Blik op Straat’, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag. De resultaten hiervan werden gepresenteer...

Op de agenda

13 oktober
2022

Vexpan Nationaal Parkeercongres

Parkeren: Samen op weg naar een groene toekomst!Parkeren anno gisteren was: hoe maak je de...

Documenten

Afbeelding van Kenniscafé - Data en deelmobiliteit

Kenniscafé - Data en deelmobiliteit

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Op donderdag 15 september organiseerde CROW-Fietsberaad samen met GNMI het Kenniscafé - Data en deelmobiliteit. In deze terugblik vind je de presentaties en de opname van de bijeenkomst.
Afbeelding van Vexpansie 2022-2

Vexpansie 2022-2

Publicatiedatum:
Uitgever:
Vexpan
Vexpansie is het parkeervakblad van Vexpan. Het digitale magazine bevat verdiepende artikelen met betrekking tot ontwikkelingen op het gebied van parkeren in de meest ruime zin. Het magazine...
1 link toegevoegd
Afbeelding van Fietsongevallen door parkeervakken langs gebiedsontsluitingswegen

Fietsongevallen door parkeervakken langs gebiedsontsluitingswegen

Publicatiedatum:
Uitgever:
SWOV
Drietakskruispunten van een gebiedsontsluitingsweg met een erftoegangsweg waar parkeervakken op 5 meter afstand of minder liggen, hebben een verhoogde kans op...
Afbeelding van Verschillen in autoafhankelijkheid tussen stad en land groeien

Verschillen in autoafhankelijkheid tussen stad en land groeien

Publicatiedatum:
Uitgever:
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
Mensen buiten de grote steden zijn steeds meer afhankelijk van de auto, omdat de afstanden tot werk, sociaal netwerk en voorzieningen toenemen en het ov steeds minder vaak een goed alternatief...

Nieuws

Nieuwe impuls persoonlijke beleving parkeren met digitale informatiedisplay

Naast een schone en veilige parkeergarage is communicatie belangrijk onderdeel in de efficiënte en optimale klantbeleving bij parkeerders. Interpar...

De toekomstbestendige parkeervergunning

De traditionele parkeervergunning is niet toekomstbestendig. SHPV werkt aan een vergunningensysteem waarbij je betaalt voor gebruik en niet voor b...

MaaS: hoe regel je dat in een bestemmingsplan?

MaaS wordt steeds vaker ingezet als (gedeeltelijke) oplossing voor de parkeervraag van een nieuwbouwlocatie. Hoe dit juridisch moet worden geregeld...

Fastned verhoogt laadtarieven snelladen om stijgende energieprijzen

Fastned, de uitbater van laadstations voor elektrische auto’s, verhoogt met ingang van maandag 1 augustus zijn tarieven