Parkeren en gedrag

Parkeerbeleid is één van de meest effectieve middelen om het mobiliteitsgedrag te beïnvloeden. Hiervoor zijn talrijke maatregelen mogelijk, de één effectiever dan de ander afhankelijk van de situatie. Parkeerbeleid is een belangrijke schakel in het verkeers- en vervoersbeleid en is van grote invloed op de leefbaarheid, bereikbaarheid en vitaliteit van onze steden en dorpen. Dit vergt een integrale aanpak dat met de komst van de Omgevingswet versterkt wordt. Bij deze aanpak staat de weggebruiker of reiziger centraal, met op maat toegesneden maatregelen die het gewenste parkeergedrag en effect realiseren.

De parkeeropgaven zijn zeer uiteenlopend. Van een gebrek aan parkeerruimte in bepaalde wijken tot het leegstaan van parkeergarages. Dit vraagt kennis van zaken voor op maat toegesneden maatregelen en betrokkenheid van de belangrijkste stakeholders. Geen sinecure als men beseft dat parkeren voor veel mensen een gevoelig onderwerp is waarbij emoties en feiten door elkaar lopen.

De kennis over parkeren en gedrag is ook vastgelegd in een online tool volgens de indeling: fysieke omgeving , digitale omgeving, wet- en regelgeving/parkeerregimes, marketing en sociale omgeving.

Op de thema-pagina Parkeren en gedrag vind je een overzicht van actuele en relevante kennisdocumenten rond deze thematiek. 

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Uitgelicht

Introductie: Parkeren en Gedrag

Publicatiedatum:
1 april 2021
Uitgever:
CROW
Parkeerbeleid is één van de meest effectieve middelen om het mobiliteitsgedrag te beïnvloeden. Hiervoor zijn talrijke maatregelen mogelijk, de één effectiever dan de ander afhankelijk van de...

Nieuws

Canadees parkeren

Het Canadees parkeren, oftewel het met twee wielen op het trottoir parkeren is in veel steden een probleem. Zowel voetgangers als hulpdiensten hebb...

VER: Boete is geen passende oplossing voor laadpaalklevers

VER vindt een boete bij twee uur parkeren zonder laden onwenselijk en onuitvoerbaar. VER wil dat mensen die klaar zijn met laden hun auto verplaats...

Krachtenbundeling van CROW, GNMI, SHVP en Vexpan

Parkeren is meer en meer verbonden met de grote maatschappelijke opgaven die Nederland kent. Het vormt een van de hoekstenen van het verkeers- en v...

Is het afwijkende parkeergedrag van de laatste 18 maanden blijvend?

Wat betekenen de coronamaatregelen voor onze mobiliteit en dus parkeren? Als mensen blijvend meer thuiswerken en minder op pad gaan, kan het gebeur...

Op de agenda

12 september
2022
t/m: 14-09-2022

EPA Congress 2022

The 2022 Congress theme is “The EU Green Deal and the Future of Parking – Integrated...
31 mei
2022

Congres Mobiliteitstransitie

Ellenlange files, straten vol met geparkeerde auto’s, een buitengebied dat nauwelijks...
06 september
2022

Vexpan Innovatietour & Netwerkevent 2022 | E-laden

E-laden, de update! Samen zijn we op weg naar duurzame mobiliteit. Daarom nodigen Vexpan je uit...
16 juni
2022

Themadag Gemeenten 2022: Parkeergedrag veranderen, hoe doe je dat?

Vraag jij je ook regelmatig af waarom parkeerders en verkeersdeelnemers zich gedragen zoals ze...

Documenten

Verschillen in autoafhankelijkheid tussen stad en land groeien

Publicatiedatum:
31 maart 2022
Mensen buiten de grote steden zijn steeds meer afhankelijk van de auto, omdat de afstanden tot werk, sociaal netwerk en voorzieningen toenemen en het ov steeds minder vaak een goed alternatief...

Parkeerdata Standaarden

Publicatiedatum:
31 maart 2022
Bedrijven en overheden hebben de landelijke Standaard voor Publicatie Dynamische Parkeerdata gedefinieerd voor gesloten parkeerlocaties en straatparkeren. De standaard is gemaakt voor de...

Onderzoek verhandelbare parkeerrechten

Publicatiedatum:
1 maart 2022
Uitgever:
ANWB
De mobiliteit zal de komende jaren steeds meer toenemen. Om de bereikbaarheid ook in de toekomst zeker te stellen, wordt flexibel reizen steeds belangrijker in ons mobiliteitssysteem. Om daarin de...

Wat is het effect van deelauto’s op autobezit?

Publicatiedatum:
17 juni 2021
Uitgever:
CROW
Onderzoek naar de invloed van de woonomgeving en het type deelautosysteem op de bereidheid om de privéauto weg te doen.
NieuwsAgendaDocumentenOver het kennisnetwerk