Parkeren en gedrag

Parkeerbeleid is één van de meest effectieve middelen om het mobiliteitsgedrag te beïnvloeden. Hiervoor zijn talrijke maatregelen mogelijk, de één effectiever dan de ander afhankelijk van de situatie. Parkeerbeleid is een belangrijke schakel in het verkeers- en vervoersbeleid en is van grote invloed op de leefbaarheid, bereikbaarheid en vitaliteit van onze steden en dorpen. Dit vergt een integrale aanpak dat met de komst van de Omgevingswet versterkt wordt. Bij deze aanpak staat de weggebruiker of reiziger centraal, met op maat toegesneden maatregelen die het gewenste parkeergedrag en effect realiseren.

De parkeeropgaven zijn zeer uiteenlopend. Van een gebrek aan parkeerruimte in bepaalde wijken tot het leegstaan van parkeergarages. Dit vraagt kennis van zaken voor op maat toegesneden maatregelen en betrokkenheid van de belangrijkste stakeholders. Geen sinecure als men beseft dat parkeren voor veel mensen een gevoelig onderwerp is waarbij emoties en feiten door elkaar lopen.

De kennis over parkeren en gedrag is ook vastgelegd in een online tool volgens de indeling: fysieke omgeving , digitale omgeving, wet- en regelgeving/parkeerregimes, marketing en sociale omgeving.

Op de thema-pagina Parkeren en gedrag vind je een overzicht van actuele en relevante kennisdocumenten rond deze thematiek. 

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Uitgelicht

Introductie: Parkeren en Gedrag

Publicatiedatum:
1 april 2021
Uitgever:
CROW
Parkeerbeleid is één van de meest effectieve middelen om het mobiliteitsgedrag te beïnvloeden. Hiervoor zijn talrijke maatregelen mogelijk, de één effectiever dan de ander afhankelijk van de...

Nieuws

Nieuw: proefabonnement op CROW Parkeervraagcalculator

Parkeerbeleid maken? Waar de één bang is voor overlast, vreest de ander een overschot aan parkeerruimte. Op basis van de parkeerkencijfers...

Arnhemse lantaarnpaal wordt laadpaal

Helft van lantaarnpalen bij parkeerplaatsen bij nieuwbouw krijgt standaard laadpunt.

Deelfiets vervangt de auto niet

Driekwart van het aantal deelfietsen in ons land bestaat uit de ov-fiets. De deelfiets vervangt vooral het plaatselijk openbaar vervoer (bus,...

Amsterdamse wethouder wil op termijn verandering in reisgedrag stadsdeel Noord

Er zal tot 2030 nog ruimte zijn voor een lichte groei van het autoverkeer in Amsterdam-Noord, maar daarna moet het aantal auto s constant...

Documenten

Rapport Pcoins

Publicatiedatum:
3 augustus 2021
Uitgever:
ANWB
Onderzoeksrapport met de belangrijkste resultaten van het ANWB onderzoek met verhandelbare parkeerrechten. In dit “Pcoins-experiment” werden met verhandelbare rechten prijsprikkels gegeven aan...
1 link toegevoegd

Wat is het effect van deelauto’s op autobezit?

Publicatiedatum:
17 juni 2021
Uitgever:
CROW
Onderzoek naar de invloed van de woonomgeving en het type deelautosysteem op de bereidheid om de privéauto weg te doen.

Terugblik webinar Autodelen en communicatie en gedrag

Publicatiedatum:
21 mei 2021
Uitgever:
CROW
Een serie van drie webinars over autodelen dit voorjaar werd afgesloten met een bijeenkomst over communicatie en gedrag.

Website Mobiliteit en Gedrag

Publicatiedatum:
23 april 2021
Uitgever:
CROW
De website Mobiliteit en Gedrag maakt deze kennis toegankelijk voor de verkeerssector via theorie en beeldmateriaal.
NieuwsAgendaDocumentenOver het kennisnetwerk