Ruimtelijke ontwikkeling en parkeren

Willen we Nederland in de toekomst goed bereikbaar, leefbaar en veilig houden, dan vergt dit een brede aanpak van bereikbaarheidsopgaven, inclusief parkeren in relatie tot duurzame gebiedsontwikkeling. Niet alleen voor de bouwopgave van 1 miljoen woningen, maar ook in de transformatie van bestaande gebieden. Met een integrale aanpak en een goede samenwerking tussen verschillende partijen is er ruimte voor succes om dit te realiseren. In Nederland zijn veel professionals die zich bezig houden met parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling. De ambitie is om hun kennis en ervaring beter te ontsluiten en te delen.

Parkeren, duurzaamheid en gebiedsontwikkeling zijn vakgebieden met elk hun eigen taal, hun eigen gewoontes en hun eigen netwerken. Een samenwerking met als doel om parkeren te verbinden met duurzame gebiedsontwikkeling vraagt daarom om begrip van elkaars vakgebied en kennis van zaken.

Hiermee krijgt parkeren de plek die het verdient, namelijk maatwerk met een gebiedsgerichte aanpak en afgestemd met alle ambities van betrokken partijen. Gebieden die bereikbaar zijn voor auto’s voor zover de ambities van de toekomstige gebruikers reiken, maar waar de auto geen dominante positie meer in de openbare ruimte inneemt zoals we dat decennialang in steden gewend waren. Daarmee anticiperen we op de toenemende en veranderende ruimte- en mobiliteitsvraag, inclusief parkeren.

Op de thema-pagina Ruimtelijke ontwikkeling en parkeren vind je een overzicht van actuele en relevante kennisdocumenten rond deze thematiek. 

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Uitgelicht
20 april
2023

Parkeren en gedrag

Op donderdag 20 april lanceert CROW het magazine Parkeren en Gedrag. In het magazine presenteren...

Nieuws

CROW-notitie Schoolstraten; inrichting en organisatie

De CROW-notitie 'Schoolstraten; inrichting en organisatie' biedt gemeenten handvatten bij het maken van de keuze of een locatie zich leent voor het...

Nieuwe groengevel met 400 m2 aan planten bij parkeergarage WTC-Beursplein

Het World Trade Centre Rotterdam is al enige tijd doende om het gebouw en haar omgeving te verduurzamen. Vanaf eind augustus wordt ook de parkeerga...

Gemeente Haarlem mag voorlopig niet doorgaan met uitvoering parkeerregulering

De gemeente Haarlem mag voorlopig niet doorgaan met de uitvoering van de Nota Uitwerking Parkeerregulering. Dat oordeelt de voorzieningenrechter va...

Uitbreiding Dashboard Deelmobiliteit met deelauto's

CROW is voornemens het Dashboard Deelmobiliteit uit te breiden met deelauto's. Om de gegevens van deelauto-aanbieders te laten voldoen aan de priva...