Kennisnetwerk parkeren

Parkeren als integraal onderdeel van mobiliteit en duurzame gebiedsontwikkeling

Digitale ontmoetingsplek en kennisplatform

153 Posts
184 Professionals

Nieuws

Parkeren binnen 5 meter van kruispunt vergroot kans op fiets-motorvoertuigongeval

De situatie komt zeker in grote stedenregelmatig voor: een erftoegangsweg sluit aan op een gebiedsontsluitingsweg waar geparkeerde auto’s staan die...

Parkeren en CROW; volop in beweging

Parkeren vormt een hoeksteen van het verkeers- en vervoersbeleid bij gemeenten en regio’s. Bereikbaarheid, economische vitaliteit en leefbaarheid s...

Succesvol parkeerbeleid begint met een integrale blik op de ruimtelijke ordening

Succesvol parkeerbeleid begint met een integrale blik op de ruimtelijke ordening van de stad. Dat was de boodschap van de gemeenten Hilversum en Pu...

Parkeren op afstand geen probleem voor Haagse bewoners

Dit blijkt uit de bewonerspilot ‘Minder Blik op Straat’, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag. De resultaten hiervan werden gepresenteer...

Uitgelichte thema's

Fietsparkeren

De fiets wordt steeds vaker gebruikt als onderdeel van de verplaatsingsketen. Dit heeft directe gevolgen voor de...

29 documenten - 28 nieuwsberichten

Parkeren en de ketenreis

Steeds meer reizigers kiezen bewust voor een bepaald vervoermiddel of een mix aan vervoermiddelen voor hun reis van...

1 activiteit - 17 documenten - 24 nieuwsberichten

Parkeren en gedrag

Parkeerbeleid is één van de meest effectieve middelen om het mobiliteitsgedrag te beïnvloeden. Hiervoor zijn...

2 activiteiten - 14 documenten - 17 nieuwsberichten

Ruimtelijke ontwikkeling en parkeren

Willen we Nederland in de toekomst goed bereikbaar, leefbaar en veilig houden, dan vergt dit een brede aanpak van...

2 activiteiten - 18 documenten - 33 nieuwsberichten

Agenda

06 september
2022

Vexpan Innovatietour & Netwerkevent 2022 | E-laden

E-laden, de update! Samen zijn we op weg naar duurzame mobiliteit. Daarom nodigen Vexpan je uit...
12 september
2022
t/m: 14-09-2022

EPA Congress 2022

The 2022 Congress theme is “The EU Green Deal and the Future of Parking – Integrated...
22 september
2022

Parkeren en Duurzame gebiedsontwikkeling in Zuid-Holland

Den Haag
CROW en de provincie Zuid-Holland organiseren op donderdag 22 september een gratis...

Documenten

Fietsongevallen door parkeervakken langs gebiedsontsluitingswegen

Publicatiedatum:
29 juni 2022
Drietakskruispunten van een gebiedsontsluitingsweg met een erftoegangsweg waar parkeervakken op 5 meter afstand of minder liggen, hebben een verhoogde kans op...

Deelmobiliteit in uw gemeente

Publicatiedatum:
3 mei 2022
In de media circuleren allerlei verhalen over autodelen; de één is superpositief over de mogelijkheden die deelmobiliteit biedt, de ander stelt vast dat het effect van autodelen tegenvalt en dat...

Wat zijn je ideeën over ontwerpen met de menselijke maat?

Publicatiedatum:
31 maart 2022
CROW-KpVV heeft een brochure uitgebracht over het ontwerpprincipe STOMP. Bij duurzame gebiedsontwikkeling kijk je eerst naar Stappen en vervolgens naar Trappen, Openbaar Vervoer, Mobility as a...
1 link toegevoegd
NieuwsAgendaDocumentenOver het kennisnetwerk