Activiteit

Mobiliteitshubs voor iedereen! Regio Randstad-Noord

05 oktober
2023
Donderdag 5 oktober 2023
12:00 tot 17:00
Bijeenkomst
Profielfoto van Kennisplatform CROW
3 minuten lezen

Ov-knooppunten vormen een belangrijke schakel in ons toekomstbestendige mobiliteitssysteem. Een integrale aanpak is essentieel bij de ontwikkeling van zo’n knooppunt. Het gaat immers niet enkel en alleen om het kunnen overstappen van de ene vervoerwijze naar de andere, maar juist ook om de combinatie met een aangenaam verblijfsklimaat. Dat verblijven kan gaan om wonen, winkelen maar ook een pakket ophalen of je kind naar de dagopvang brengen. Juist de verknoping van meerdere functies geeft de meerwaarde en verlaagt de overstap van de ene vervoerwijze naar de andere. Om dit mogelijk te maken, heb je dus veel partijen nodig.  Maar hoe organiseer je dit op regionaal en lokaal niveau? Welke disciplines heb je nodig aan tafel en wat zijn goede voorbeelden uit de regio?

Om handvatten te bieden voor deze en andere vragen rond ov-knooppuntenontwikkeling organiseert CROW in samenwerking met het ministerie van IenW op maat en in de regio de bijeenkomst Mobiliteitshubs voor iedereen! De bijeenkomsten zijn onderdeel van de terugkerende roadshow Actieagenda ov-knooppunten en staan in het teken van elkaar ontmoeten en kennisuitwisseling. 

Voor wie interessant?

De bijeenkomst Mobiliteitshubs voor iedereen! is interessant voor professionals die betrokken zijn bij ov-knooppuntenontwikkeling. De beoogde doelgroep zijn professionals werkzaam bij overheden (vervoerregio’s, Rijk, provincies en gemeenten), vervoerbedrijven en projectontwikkelaars.

Aanmelden

Meld je hier gratis aan. Je kunt de aanmeldprocedure meerdere malen doorlopen wanneer je je wilt aanmelden voor bijeenkomsten in verschillende regio’s.

Programma

Locatie: Provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1, Lelystad. 

12:00 – 13:00 uur: Inloop met lunch in het provinciehuis Flevoland
13:00 – 13:05 uur: Opening en welkom door gedeputeerde Jan de Reus (provincie Flevoland)  
13:05 – 13:15 uur: Bestuurlijke belang van hub-ontwikkeling - Gedeputeerde Jan de Reus staat stil bij het belang dat de provincie Flevoland hecht aan hubs en waarom we aan de slag moeten gaan met hubs. (Gedeputeerde Jan de Reus, provincie Flevoland)  
13:15 – 13:30 uur: Toelichting landelijke actieagenda ov-knooppunten door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)  
13:30 – 14:15 uur: Stand van zaken en opgaven van knooppuntontwikkeling in de regio - 
De knooppuntregisseurs van de 3 provincies geven in een interactieve presentatie een beeld van wat er speelt in de regio en waar we staan op het gebied van knooppuntontwikkeling. Welke opgaven kennen we in de regio Randstad-Noord? (Paul Chorus (provincie Noord-Holland), Gerben Willemse (provincie Flevoland) en Piet Steigstra (provincie Utrecht))  
14:15 – 14:45 uur: Pauze met koffie en thee   
14:45 – 15:45 uur: Keuze uit drie deelsessies

  • Deelsessie 1: Mobiliteitshubs ook voor landelijk gebied 
    Naast stedelijk gebied kennen we in de regio Randstad-Noord ook grote stukken landelijk gebied zoals de Kop van Noord-Holland, de Noordoostpolder en het zuidwesten van de provincie Utrecht. Ook in het landelijke gebied hebben mobiliteitshubs potentie, bijvoorbeeld door het bundelen van vervoersstromen. Tegelijkertijd is het hier moeilijk om inwoners te verleiden om gebruik te maken van het aanbod van hubs. Aan de hand van concrete voorbeelden gaan we met elkaar in gesprek over hoe we inwoners in het landelijk gebied kunnen verleiden om ook gebruik te gaan maken van mobiliteitshubs.  (Gerben Willemse, provincie Flevoland en Dennis Weda, gemeente Noordoostpolder)
  • Deelsessie 2: Samenwerking bij knooppuntontwikkeling: Casus station Hoorn  
    Bij knooppuntontwikkeling is samenwerking tussen verschillende stakeholders belangrijk. Hoe ziet die samenwerking er in de praktijk uit? De gemeente Hoorn neemt de deelnemers mee in hoe de samenwerking eruitziet bij station Hoorn. Aan de hand van de ervaringen in Hoorn gaan we met elkaar in gesprek over hoe de samenwerking bij knooppuntontwikkeling eruit zou moeten zien. (Dieuwertje de Vries, gemeente Hoorn) 
  • Deelsessie 3: Hubontwikkeling in verstedelijkt gebied
    De provincie Utrecht kenmerkt zich, naast de grote stad Utrecht, door verstedelijkt gebied. In veel van deze steden zijn plannen voor de ontwikkeling van stations, hubs en het omliggende gebied waarbij het op het eerste gezicht vaak lijkt op eenzelfde soort ontwikkeltraject maar waar in praktijk vaak een aanpak op maat wordt ingezet om het goede resultaat te halen. De deelsessie gaat aan de hand van een case hier op in. (Piet Steigstra, provincie Utrecht)

15:45 – 16:00 uur: Terugkoppeling, vervolg en afsluiting (CROW)   
16:00 – 17:00 uur: Netwerkborrel 

Overige roadshow-data

Regio Randstad-Zuid         18 september van 12.30 uur - 17.30 uur in het provinciehuis Zuid-Holland
Regio Oost                          23 november van 12.00 - 17.00 uur in het Provinciehuis in Arnhem

De data voor de regio Noord volgt nog. De bijeenkomst voor Regio Zuid vond plaats op 4 april. Bekijk hier de terugblik van deze bijeenkomst