Activiteit

Mobiliteitshubs voor iedereen! Regio Oost

23 november
2023
Donderdag 23 november 2023
12:00 tot 17:00
Bijeenkomst
Profielfoto van Kennisplatform CROW
2 minuten lezen

Ov-knooppunten vormen een belangrijke schakel in ons toekomstbestendige mobiliteitssysteem. Een integrale aanpak is essentieel bij de ontwikkeling van zo’n knooppunt. Het gaat immers niet enkel en alleen om het kunnen overstappen van de ene vervoerwijze naar de andere, maar juist ook om de combinatie met een aangenaam verblijfsklimaat. Dat verblijven kan gaan om wonen, winkelen maar ook een pakket ophalen of je kind naar de dagopvang brengen. Juist de verknoping van meerdere functies geeft de meerwaarde en verlaagt de overstap van de ene vervoerwijze naar de andere. Om dit mogelijk te maken, heb je dus veel partijen nodig.  Maar hoe organiseer je dit op regionaal en lokaal niveau? Welke disciplines heb je nodig aan tafel en wat zijn goede voorbeelden uit de regio?

Om handvatten te bieden voor deze en andere vragen rond ov-knooppuntenontwikkeling organiseert CROW in samenwerking met het ministerie van IenW op maat en in de regio de bijeenkomst Mobiliteitshubs voor iedereen! De bijeenkomsten zijn onderdeel van de terugkerende roadshow Actieagenda ov-knooppunten en staan in het teken van elkaar ontmoeten en kennisuitwisseling. 

Voor wie interessant?

De bijeenkomst Mobiliteitshubs voor iedereen! is interessant voor professionals die betrokken zijn bij ov-knooppuntenontwikkeling. De beoogde doelgroep zijn professionals werkzaam bij overheden (vervoerregio’s, Rijk, provincies en gemeenten), vervoerbedrijven en projectontwikkelaars.

Aanmelden

Meld je hier gratis aan. Je kunt de aanmeldprocedure meerdere malen doorlopen wanneer je je wilt aanmelden voor bijeenkomsten in verschillende regio’s.

Programma

Locatie: Huis der Provincie - Provincie Gelderland, Markt 11 Arnhem.

12:00 - 13:00 uur: Inloop met lunch
13:00 - 13:05 uur: Opening en welkom door Gelderse gedeputeerde mobiliteit Ruitenberg
13:05 - 13:15 uur: "Bestuurlijke belang van hubontwikkeling – Het belang van de provincie aan hubs en waarom we aan de slag moeten gaan met hubs." door Gelderse gedeputeerde mobiliteit Ruitenberg
13:15 - 13:30 uur: Toelichting Landelijke Actieagenda OV-knooppunten door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
13:30 - 14:15 uur: Doorvertaling naar de stand van zaken en opgaven van knooppuntontwikkeling per regio/provincie/landsdeel door knooppuntregisseurs: Bas Kippers (provincie Gelderland), Marc Beeftink (provincie Overijsel) en Gerben Willemse (provincie Flevoland).
14:15 - 14:45 uur: Pauze met koffie en thee
14:45 - 15:45 uur: 3 deelsessies (casus locatie, instrument/tool of bundelopgave)

  1. Hub Culemborg: IPAL (Innovatie Programma Active Living). Hoe kun je de openbare ruimte dusdanig inrichten dat het uitnodigt tot actief bewegen?
  2. Station Kampen-Zuid incl. gebiedsontwikkeling Reevedelta, rol Hanzelijn, STOMP-principe, P&R voor Regio Zwolle
  3. Serious Game Mobipolis toegepast in Apeldoorn

15:45 - 16:00 uur: Terugkoppeling, vervolg en afsluiting door dagvoorzitter CROW
16:00 – 17:00 uur: Netwerkborrel

Overige roadshow-data

Regio Randstad-Zuid      18 september van 12.30 uur - 17.30 uur in het provinciehuis Zuid-Holland
Regio Randstad-Noord   5 oktober van 12.00 uur - 17.00 uur in het provinciehuis Flevoland

De data voor de regio Noord volgt nog. De bijeenkomst voor Regio Zuid vond plaats op 4 april. Bekijk hier de terugblik van deze bijeenkomst.