Activiteit

Bijeenkomst Parkeren en Duurzame Gebiedsontwikkeling in Noord-Holland

15 juni
2022
15 juni 2022
13:00 tot 17:00
Seminar
11 mei 2022 | 1 minuut lezen

> Inschrijven via de link 

Toekomstgericht

Graag nodigen we je uit voor onze kennisbijeenkomst “Parkeren en Duurzame Gebiedsontwikkeling”.

We nemen je samen met de provincie Noord-Holland, MRA platform Smart Mobility en de Vervoerregio Amsterdam mee langs de thematiek van Parkeren en Duurzame Gebiedsontwikkeling in Noord-Holland. Tijdens het seminar staan we stil bij hoe we Nederland in de toekomst goed bereikbaar, leefbaar en veilig kunnen houden, dit vergt een brede aanpak van bereikbaarheidsopgaven, inclusief parkeren in relatie tot duurzame gebiedsontwikkeling.

Niet alleen voor de bouwopgave van 1 miljoen woningen, maar ook in de transformatie van bestaande gebieden liggen hier uitdagingen. Met een integrale aanpak en een goede samenwerking tussen verschillende partijen is er ruimte voor succes om dit te realiseren. Gedurende de middag nemen de sprekers ons mee in parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling in de provincie Noord-Holland en staan we stil bij twee casussen uit de praktijk.

1.Purmerend 

Lage parkeernormen in beleid; hoe dit juridisch, technisch en bestuurlijk te borgen? Aan de hand van de voorbeelden Wagenweggebied en het Waterlandkwartier wil de gemeente graag haar ervaringen delen.

2. Hilversum

Hilversum heeft recent een notitie opgesteld over parkeernormen rondom OV-knooppunten. Hoe werkt dit in de praktijk voor het stationsgebied van Hilversum?

Hierbij staan we onder andere stil bij de dilemma’s die we tegenkomen bij het integreren van parkeren in duurzame gebiedsontwikkeling en de lessons learned. Aansluitend ronden we de dag af met een borrel om verder ervaringen uit te wisselen

Deze dag is primair gericht op projectleiders van gebiedsontwikkelingen en mobiliteitsadviseurs die actief zijn bij gemeenten binnen de Provincie Noord-Holland, medewerkers binnen de Provincie Noord-Holland en de Vervoerregio. Andere overheidsinstanties zijn ook welkom om ervaringen te delen en kennis uit te wisselen.

De kennisbijeenkomst is onderdeel van de samenwerking van CROW, GNMI, SHPV en Vexpan die samen het initiatief hebben genomen voor het Landelijke Actieprogramma Parkeren en Verblijven 2023. Je wordt van harte uitgenodigd om mee te denken over dit programma.

 

Programma

Programma details volgen snel. Het programma duurt van 13.00-17.00 uur.
 
13.00 Inloop met koffie/thee
13.15 Welkom/opening 
13.30 Parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling
14.00 Workshop/ casus 1
14.45 Pauze
15.00 Workshop/casus 2
15.50 Wrap-up en afsluiting
16.30 Borrel
 

> Inschrijven via de link 

Locatie

Dreef 3
2012HR Haarlem
Nederland
NieuwsAgendaDocumentenOver het kennisnetwerk