Documenten

Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset

Onderzoeksverslag Kencijfers Openbare Laadinfrastructuur Elektrisch Vervoer

Publicatiedatum:
24 mei 2017
Uitgever:
Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur
Onderzoeksverslag over de richtlijn voor het aantal te plaatsen laadpunten op parkeerplaatsen in openbaar gebied.

Dashboard duurzame en slimme mobiliteit: P+R en carpool

Publicatiedatum:
2 april 2017
Uitgever:
CROW
Het dashboard Duurzame en Slimme mobiliteit schetst een beeld van hoe duurzaam de mobiliteit in Nederland is en geeft handvatten om morgen aan de slag te gaan met het ontwikkelen van beleid.

Parkeren en gedrag - Een totaaloverzicht van alle relevante kennis op het gebied van parkeren en gedrag

Publicatiedatum:
6 februari 2017
Uitgever:
CROW
Een totaaloverzicht van alle relevante kennis op het gebied van parkeren en gedrag.

Buitenmodelfietsen in stationsstallingen

Publicatiedatum:
29 juni 2016
Uitgever:
CROW
Signalen over problemen met afwijkende fietsen in stationsstallingen waren voor NS en ProRail aanleiding om samen met CROW-Fietsberaad een onderzoek te starten naar de zogenaamde 'buitenmodelfietsen'.

Trends in parkeren

Publicatiedatum:
13 november 2014
Uitgever:
ANWB
Hoe wordt aangekeken tegen parkeertarieven? Hoe gastvrij is parkeren anno 2014? Wordt kentekenparkeren de toekomst?
1 link toegevoegd

Samen parkeervoorzieningen realiseren, exploiteren en beheren

Publicatiedatum:
8 oktober 2013
Uitgever:
CROW KPPV
Een afwegingskader voor samenwerking tussen markt en overheid.

P+R 2.0: Op weg naar het beter benutten van P+R

Publicatiedatum:
7 juni 2013
Uitgever:
CROW
Dit KpVV document vormt een handreiking voor alle partijen om P+R beter te benutten als schakel in integraal mobiliteitsbeleid.

Gebiedsgerichte aanpak parkeren spaart kosten en frustraties

Publicatiedatum:
5 december 2012
Uitgever:
CROW
Pleidooi voor een flexibele omgang met parkeernormenParkeernormen spelen een belangrijke rol bij de ontwikkelmogelijkheden van een kavel of een gebied. Helaas wordt er bij...

Tweede Casestudy parkeren in woonwijken

Publicatiedatum:
23 november 2012
Uitgever:
CROW
Deze casestudy leidt tot een interessante parkeerstrategie met een onorthodox karakter. Daarmee is een grote verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte en leefomgeving te bereiken.

Sociaal veilig parkeren in beeld. Een handreiking voor prettige P+R terreinen.

Publicatiedatum:
26 mei 2010
Uitgever:
CROW
Deze handreiking gaat in op hoe gemeenten, provincies en stadsregio's sociaal veilige en prettige P+R terreinen realiseren.
NieuwsAgendaDocumentenOver het kennisnetwerk