Nieuwsbericht

De Omgevingswet biedt kansen voor parkeren

24 maart 2018 | 1 minuut lezen

De Omgevingswet komt eraan. Er is veel bestuurlijk draagvlak voor deze wet. Het doel is één samenhangende wet over de fysieke leefomgeving. Het biedt daarmee kansen voor een integrale aanpak van parkeren. In de Vexpansie 1 van 16 maart 2018 staat Frans Bekhuis van CROW stil bij wat de wet inhoudt, wat de mogelijke gevolgen zijn en hoe er in de praktijk mee wordt omgegaan.

“Op basis van verschillende gesprekken en bijeenkomsten, onder andere met gemeenten, Metropoolregio’s en provincies blijkt dat met name de samenwerking tussen ruimte en mobiliteit nog heel wat kan verbeteren. Parkeren in de Omgevingswet vergt een andere manier van werken, namelijk integraler en flexibel omgaan met ontwikkelingen en wensen.”

Dit traject wil CROW samen met alle betrokken partijen ondersteunen met relevante kennisproducten en het organiseren van regionale bijeenkomsten. De Omgevingswet dwingt alle betrokkenen om na te denken over toekomstige ontwikkelingen, dilemma’s te benoemen, keuzes te maken en daar met elkaar aan te werken. Hierdoor ontstaan mogelijkheden voor een integrale aanpak van mobiliteit en parkeren, nu en in de toekomst.

Lees hier het volledige artikel in Vexpansie 1

Meer informatie

NieuwsAgendaDocumentenOver het kennisnetwerk