Nieuwsbericht

Parkeren en CROW; volop in beweging

20 juni 2022 | 1 minuut lezen

Parkeren vormt een hoeksteen van het verkeers- en vervoersbeleid bij gemeenten en regio’s. Bereikbaarheid, economische vitaliteit en leefbaarheid staan hierbij centraal. CROW is al jaren dé kennisorganisatie op het gebied van parkeren en mobiliteit, met publicaties als de Parkeerkencijfers, Handboek Parkeren en Handboek P+R. Deze bevatten de best beschikbare kennis op het gebied van parkeren, gericht op praktische toepassing door de verschillende doelgroepen.

Om de kennis actueel te houden is het van belang om nieuwe ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven waarbij parkeren een belangrijke rol speelt tijdig te signaleren en er vervolgens op in te spelen. De opkomst en mogelijkheden van ICT en data, bevolkingsgroei, de woningbouwopgave en veranderend mobiliteitsgedrag, maar vooral de strijd om de ruimte in verstedelijkt gebied, zijn grote uitdagingen voor de komende jaren. Deze thema’s komen ook terug in het Landelijk Actieprogramma Parkeren. Het werk van CROW als kennisplatform is gebaseerd op de pijlers kennisontwikkeling (door het projectmatig beantwoorden van relevante kennisvragen, gebundeld in de kennisagenda), kennisdeling (onder meer door het organiseren van regionale bijeenkomsten) en kennisborging.

Lees hier verder over de vraagstukken die daarbij een rol gaan spelen.

Wil je meepraten over de ontwikkelingen op een van de online of regionale bijeenkomsten, die CROW samen organiseert met samenwerkingspartners GNMI, SHVP en Vexpan? Klik dan hier voor een overzicht van de geplande bijeenkomsten.

NieuwsAgendaDocumentenOver het kennisnetwerk