Nieuwsbericht

Parkeergebouw met daktuin blikvanger van BinnenDok Amsterdam

Profielfoto van Kennisplatform CROW
13 september 2023 | 2 minuten lezen

Op de voormalige scheepswerf NDSM in Amsterdam-Noord wordt hard gewerkt aan project BinnenDok. Een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling die bestaat uit de realisatie van twee woongebouwen, een kantoorgebouw en een parkeergebouw met daarin ook commerciële ruimtes. Continental Car Parks is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van deze multifunctionele mobiliteitshub.

“We hebben dit project vanaf het begin samen met de ontwikkelaar en de architect opgepakt”, vertelt projectmanager Erik de Vries. Hij is betrokken vanaf de initiatieffase van een project tot aan de vergunningaanvraag. “In het verleden werden parkeergelegenheden vaak onder woongebouwen gerealiseerd, nu zie je steeds vaker dat er aparte gebouwen voor parkeren worden gemaakt met ruimte voor bijvoorbeeld retail of horeca in de plinten.” Zo ook bij BinnenDok in Amsterdam, dat eind 2023 wordt opgeleverd.

Energiehub

“De uitdaging was hier om parkeerplaatsen te realiseren op een klein plot waarop tegelijkertijd ook andere gebouwen worden gerealiseerd. Daarnaast moesten er commerciële ruimtes in de plint komen en een fietsenstalling voor bewoners. En dan is er, bijzonder voor Amsterdam, ook nog sprake van 1,5 meter hoogteverschil op het terrein.” De initiële vraag die De Vries en zijn collega’s krijgen, begint regelmatig bij alleen een parkeergarage. Door de jarenlange ervaring signaleert De Vries ook kansen die de opdrachtgever soms niet ziet. “We kunnen functies uit het woongebied ook in de garage opnemen. Denk aan trafostations en WKO-installaties. Op deze manier kan het gebouw bijvoorbeeld ook gaan functioneren als energiehub voor de omgeving.”

Specials

Doordat de vraag vanuit de markt steeds meer is verschoven naar autoluwe gebieden met multifunctionele hubs, heeft CCP haar modulaire bouwsystemen doorontwikkeld, zodat die kunnen voldoen aan de verschillende wensen. “De uitdaging is om het grootste deel van de mobiliteitshub eenvoudig en efficiënt te houden. Op die manier blijft er tijd en budget over voor specials. De ambities worden namelijk steeds hoger.” In het geval van BinnenDok krijgt de gevel een bijzonder uiterlijk. “Daarnaast krijgt de volledige garage een dak. Deels voor energieopwekking en een deel voor een daktuin.”

Biodiversiteit

Via de zevende verdieping in het woongebouw is de daktuin van ruim 200 m² bereikbaar. Bij het ontwerpen is rekening gehouden met het versterken van de biodiversiteit in de vorm van schuilplaatsen voor insecten en vogels, nestkasten en bij-vriendelijke beplanting. “We zien de vraag naar dit soort oplossingen toenemen”, geeft De Vries aan. “Omdat we zelf onze bouwsystemen maken, kunnen we ze ook doorontwikkelen. Een daktuin als deze heeft uiteraard consequenties, maar door te werken met gestandaardiseerde modulaire bouwsystemen, hebben we in een vroeg stadium snel in beeld welke gevolgen dit heeft op bijvoorbeeld de constructie en de bouwkosten.”

Exploitatie

De garage krijgt plek voor zo’n 525 auto’s, terwijl in de woongebouwen 107 appartementen aanwezig zijn. “De garage krijgt echt een buurtfunctie”, verklaart De Vries de grote capaciteit. “Het wordt een openbare garage waar ook ruimte is voor abonnementhouders, werknemers en bezoekers. Op straat zal, op termijn, weinig ruimte overblijven voor parkeren.” Dat de garage openbaar is, maakt dat de garage rendabel wordt voor de exploitant. De Vries: “De gemeente legt de regie voor het parkeren in de gebiedsontwikkeling regelmatig bij de ontwikkelaars neer. Maar die hebben moeite met de exploitatie als alleen bewoners gebruikmaken van de parkeerruimte. Bij BinnenDok is het op deze manier opgelost.”

Er wordt momenteel nog hard gewerkt aan de parkeergarage. Eind 2023 moet het klaar zijn. De Vries kijkt ernaar uit. “Ik vind het mooi dat wanneer je straks door de straat loopt, je geen grauwe garage ziet, maar een mooi gebouw met leuke bedrijvigheid en horeca in de plint. En dat de garage zelf een ruime, overzichtelijke en prettige plek is om je auto te parkeren.”