Nieuwsbericht

Stationstuinen Barendrecht: groen, compact én goed bereikbaar door slim parkeren

Profielfoto van Kennisplatform CROW
17 november 2023 | 2 minuten lezen

In de nieuwe Barendrechtse woonwijk Stationstuinen komen wonen, werken, leren en recreëren samen. Een groene, gezonde leefomgeving die goed bereikbaar is met duurzame vervoerswijzen. Dat vraagt om slimme keuzes voor parkeren.

Stationstuinen is een bedrijventerrein dat tegen NS-station Barendrecht aan ligt. Het gebied wordt herontwikkeld tot een duurzaam woon-, werk- en leefgebied, met ruimte voor 3.500 woningen en 67.500 m² aan voorzieningen. De kernwaarden ‘groen en bewust’, ‘gezond bereikbaar’ en ‘plek voor iedereen’ dienen als leidraad. Dit betekent dat onder meer dat de auto vrijwel geheel uit het straatbeeld verdwijnt.

125 deelauto’s

Bij de inrichting van de Stationstuinen gaat veel aandacht naar de verblijfskwaliteit. Groen en compact zijn de sleutelbegrippen. Binnen de wijk krijgt langzaam verkeer prioriteit en wordt gericht ingezet op een beperkt autobezit en -gebruik. In de kern zijn auto’s niet toegestaan. Bezorgers met grote pakketten mogen mondjesmaat de wijk in en kleinere pakketjes worden afgeleverd in pakketwanden in hubs. Parkeren gebeurt in openbare hubs en beperkt in niet-openbare privéstallingen.
Er is hoogwaardig ov, het NS-station is vlakbij en er zijn goede fietsverbindingen. Het is hiermee aantrekkelijk om de fiets te pakken om bij het station te komen of een stukje te lopen. Om bewoners te verleiden het privé autobezit te beperken, komen er onder meer 125 deelauto’s in hubs te staan.

Bereikbaarheid

Het succes en de financiële haalbaarheid van een gebiedsontwikkeling hangt in hoge mate af van de bereikbaarheid. De auto speelt hierbij een cruciale rol. De auto is, ondanks aanwezigheid van ov en het stimuleren van alternatieven als de fiets en deelmobiliteit, nog steeds het belangrijkste vervoermiddel en vereist de aanwezigheid van een goede infrastructuur en parkeerruimte. Liefst bij de bestemming.

Parkeerrecht

De gemeente wordt verantwoordelijk voor al het parkeren in de wijk. Zo kan zij een duurzaam werkend parkeerconcept maken en op termijn waar nodig te sturen zodat vraag naar en aanbod van parkeerruimte met elkaar in evenwicht komen en blijven. Om ervoor te zorgen dat iedereen, inclusief de toekomstige bewoners, weet waar hij aan toe is, bespreken de verschillende afdelingen van de gemeente, de ontwikkelaars en makelaars het parkeerconcept. Ze onderzoeken en bespreken samen de werking van het nieuwe parkeerconcept. Het gaan denken in parkeerrechten in plaats van parkeerplaatsen is hierbij een onderwerp. Vragen daarbij zijn: Hoe gaan we om met parkeernorm kleiner dan 1,0? Welke woning krijgt een parkeerrecht? Hoe ga je dat juridisch vormgeven? Het is allemaal nieuw.
Het doel en de uitdaging is  om met elkaar een goed werkend en kostenefficiënt parkeerconcept te ontwikkelen zodat mobiliteit en bereikbaarheid voor iedereen op een zo goed mogelijke manier geregeld is. Niet alleen bij oplevering maar ook daarna.

Bron: mobiliteitsplatform.nl