Fietsparkeren

De fiets wordt als vervoermiddel steeds populairder. Dat is niet alleen een goede zaak vanuit het oogpunt van bereikbaarheid: meer mensen op de fiets betekent minder mensen in de auto, maar ook diverse andere maatschappelijke belangen zoals gezondheid en luchtkwaliteit. Het is een ontwikkeling die gekoesterd en gestimuleerd moet worden. Daarnaast worden onze steden steeds verder verdicht om tegemoet te komen aan de vraag naar woon- en kantoorruimte in de stad en te voorkomen dat de resterende groene ruimtes tussen de steden worden volgebouwd.

De al maar groeiende populariteit van de fiets heeft echter ook een keerzijde op het gebied van de kwaliteit van de openbare ruimte. Aan het eind van een rit moet de fiets ergens geparkeerd worden. En vaak gebeurt dat in de openbare ruimte zo mogelijk voor de deur van de bestemming. In de steden als Amsterdam en Utrecht wordt het probleem steeds nijpender en ook andere plaatsen met een hoog fietsaandeel in de verplaatsingen kennen dit probleem. Daarom is het van groot belang dat bij de maatregelen om het fietsgebruik te bevorderen ruim aandacht besteed wordt aan de wijze waarop de fiets geparkeerd kan en moet worden.

De fiets wordt steeds vaker gebruikt als onderdeel van de verplaatsingsketen. Hierdoor is met name het aantal deelfietsen gestegen en daarmee de behoefte aan het aanbieden van deelfietsen op en nabij vervoersknooppunten zoals stations en P+R-terminals. Dit heeft directe gevolgen voor de behoefte aan fietsparkeerruimte bij de eindbestemming; bij de werklocaties in de stedelijke gebieden.  

Op de thema-pagina Fietsparkeren vind je een overzicht van actuele en relevante kennisdocumenten rond deze thematiek. 

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset

Beveiligd fietsparkeren

Publicatiedatum:
15 december 2021
Ook aan kleinere stations en grotere bus- en tramhaltes is de vraag naar diefstalveilige en kwalitatieve fietsparkeervoorzieningen groot. Fietsberaad Vlaanderen onderzocht of beveiligd...

Nota Deeltweewielers Rotterdam 2021

Publicatiedatum:
28 september 2021
Uitgever:
Gemeente Rotterdam
Nadat Rotterdam al een vergunningensysteem invoerde voor de deelfiets, gaat men nu ook het parkeren strakker reguleren.

Evaluatie fietscarrousel Vruchtenbuurt

Publicatiedatum:
26 juli 2021
Uitgever:
Decisio
In opdracht van de gemeente Den Haag is de fietscarrousel in de Vruchtenbuurt geëvalueerd en zijn aanbevelingen gedaan voor een mogelijke verdere uitrol.

Video online kenniscafé Standaard voor soepele uitwisseling fietsparkeerdata

Publicatiedatum:
23 juli 2021
Uitgever:
Tour de Force
Video-opname van het online kenniscafé georganiseerd door Tour de Force en documenten van de presentaties.

Kwaliteitseisen inpandige fietsenstallingen - Gemeente Eindhoven

Publicatiedatum:
6 juli 2021
Uitgever:
Gemeente Eindhoven
In dit document zijn de belangrijkste kwaliteitseisen voor de gemeente Eindhoven opgenomen qua toegankelijkheid, inrichting en bruikbaarheid.

Terugblik: Kenniscafé - Van Fietsparkeerstrategie naar Fietsparkeermethodiek

Publicatiedatum:
10 juni 2021
Op 3 juni 2021 werd in het kader van Tour de Force een digitaal kenniscafé georganiseerd over de fietsparkeerstrategie van de gemeenten Eindhoven en Rotterdam. Daarnaast hebben we de link gelegd...

Introductie: Fietsparkeren

Publicatiedatum:
3 juni 2021
Uitgever:
CROW
De populariteit van de fiets heeft ook een keerzijde op het gebied van de kwaliteit van de openbare ruimte. Aan het eind van een rit moet de fiets ergens geparkeerd worden.

Datastandaard fietsparkeren - API-specificatie

Publicatiedatum:
13 mei 2021
Uitgever:
CROW
Eerste versie van de Datastandaard Fietsparkeren. Deze beschrijft koppelvlakken voor informatie-uitwisseling over geparkeerde fietsen. Hierbij wordt zowel gekeken naar parkeren in stallingen op straat

Handboek Signing en Wayfinding Fietsparkeren

Publicatiedatum:
4 mei 2021
Uitgever:
Gemeente Amsterdam
Dit handboek geeft een overzicht van alle typen bewegwijzering voor fietsparkeren in de stad en stationsomgeving en hun toepassing.

Terugblik: Kenniscafé - Organisatorische Innovaties Handhaving Fietsparkeren

Publicatiedatum:
18 maart 2021
Op 11 maart 2021 werd in het kader van Tour de Force een digitaal kenniscafé georganiseerd over organisatorische innovaties binnen de handhaving van fietsparkeren. Aan de hand van een aantal...
NieuwsAgendaDocumentenOver het kennisnetwerk