Parkeren en gedrag

Parkeerbeleid is één van de meest effectieve middelen om het mobiliteitsgedrag te beïnvloeden. Hiervoor zijn talrijke maatregelen mogelijk, de één effectiever dan de ander afhankelijk van de situatie. Parkeerbeleid is een belangrijke schakel in het verkeers- en vervoersbeleid en is van grote invloed op de leefbaarheid, bereikbaarheid en vitaliteit van onze steden en dorpen. Dit vergt een integrale aanpak dat met de komst van de Omgevingswet versterkt wordt. Bij deze aanpak staat de weggebruiker of reiziger centraal, met op maat toegesneden maatregelen die het gewenste parkeergedrag en effect realiseren.

De parkeeropgaven zijn zeer uiteenlopend. Van een gebrek aan parkeerruimte in bepaalde wijken tot het leegstaan van parkeergarages. Dit vraagt kennis van zaken voor op maat toegesneden maatregelen en betrokkenheid van de belangrijkste stakeholders. Geen sinecure als men beseft dat parkeren voor veel mensen een gevoelig onderwerp is waarbij emoties en feiten door elkaar lopen.

De kennis over parkeren en gedrag is ook vastgelegd in een online tool volgens de indeling: fysieke omgeving , digitale omgeving, wet- en regelgeving/parkeerregimes, marketing en sociale omgeving.

Op de thema-pagina Parkeren en gedrag vind je een overzicht van actuele en relevante kennisdocumenten rond deze thematiek. 

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset
Afbeelding van Kenniscafé - Data en deelmobiliteit

Kenniscafé - Data en deelmobiliteit

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Op donderdag 15 september organiseerde CROW-Fietsberaad samen met GNMI het Kenniscafé - Data en deelmobiliteit. In deze terugblik vind je de presentaties en de opname van de bijeenkomst.
Afbeelding van Vexpansie 2022-2

Vexpansie 2022-2

Publicatiedatum:
Uitgever:
Vexpan
Vexpansie is het parkeervakblad van Vexpan. Het digitale magazine bevat verdiepende artikelen met betrekking tot ontwikkelingen op het gebied van parkeren in de meest ruime zin. Het magazine...
1 link toegevoegd
Afbeelding van Fietsongevallen door parkeervakken langs gebiedsontsluitingswegen

Fietsongevallen door parkeervakken langs gebiedsontsluitingswegen

Publicatiedatum:
Uitgever:
SWOV
Drietakskruispunten van een gebiedsontsluitingsweg met een erftoegangsweg waar parkeervakken op 5 meter afstand of minder liggen, hebben een verhoogde kans op...
Afbeelding van Parkeerdata Standaarden

Parkeerdata Standaarden

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Bedrijven en overheden hebben de landelijke Standaard voor Publicatie Dynamische Parkeerdata gedefinieerd voor gesloten parkeerlocaties en straatparkeren. De standaard is gemaakt voor de...
Afbeelding van Verschillen in autoafhankelijkheid tussen stad en land groeien

Verschillen in autoafhankelijkheid tussen stad en land groeien

Publicatiedatum:
Uitgever:
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
Mensen buiten de grote steden zijn steeds meer afhankelijk van de auto, omdat de afstanden tot werk, sociaal netwerk en voorzieningen toenemen en het ov steeds minder vaak een goed alternatief...
Afbeelding van Onderzoek verhandelbare parkeerrechten

Onderzoek verhandelbare parkeerrechten

Publicatiedatum:
Uitgever:
ANWB
De mobiliteit zal de komende jaren steeds meer toenemen. Om de bereikbaarheid ook in de toekomst zeker te stellen, wordt flexibel reizen steeds belangrijker in ons mobiliteitssysteem. Om daarin de...
Afbeelding van Wat is het effect van deelauto’s op autobezit?

Wat is het effect van deelauto’s op autobezit?

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Onderzoek naar de invloed van de woonomgeving en het type deelautosysteem op de bereidheid om de privéauto weg te doen.
Afbeelding van Terugblik webinar Autodelen en communicatie en gedrag

Terugblik webinar Autodelen en communicatie en gedrag

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Een serie van drie webinars over autodelen dit voorjaar werd afgesloten met een bijeenkomst over communicatie en gedrag.
Afbeelding van Thema website van CROW: Gedrag

Thema website van CROW: Gedrag

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
De mobiliteitsthema website van CROW gaat onder andere in op gedrag en maakt kennis toegankelijk voor de verkeerssector via theorie en beeldmateriaal.
Afbeelding van Introductie: Parkeren en Gedrag

Introductie: Parkeren en Gedrag

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Parkeerbeleid is één van de meest effectieve middelen om het mobiliteitsgedrag te beïnvloeden. Hiervoor zijn talrijke maatregelen mogelijk, de één effectiever dan de ander afhankelijk van de...