Documenten

Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset

Handreikingen voor ketenregie en ketenmobiliteit in relatie tot MaaS

Publicatiedatum:
10 mei 2021
Uitgever:
CROW
Deze publicatie geeft concessieverleners handvatten om eisen en wensen op het gebied van ketenregie en ketenmobiliteit een plek te geven in de eigen concessiedocumenten.

Handboek Signing en Wayfinding Fietsparkeren

Publicatiedatum:
4 mei 2021
Uitgever:
Gemeente Amsterdam
Dit handboek geeft een overzicht van alle typen bewegwijzering voor fietsparkeren in de stad en stationsomgeving en hun toepassing.

Terugblik webinar Micromobiliteit & Openbare Ruimte

Publicatiedatum:
30 april 2021
Uitgever:
CROW
Door de plaats die de auto inneemt in de stad staat de openbare ruimte onder druk. Micromobiliteit en het delen van voertuigen kunnen dan goede oplossingen zijn.

Website Mobiliteit en Gedrag

Publicatiedatum:
23 april 2021
Uitgever:
CROW
De website Mobiliteit en Gedrag maakt deze kennis toegankelijk voor de verkeerssector via theorie en beeldmateriaal.

Mobiliteitshubs landelijk gebied: Op weg naar succes

Publicatiedatum:
23 april 2021
Uitgever:
CROW
De publicatie 'Mobiliteitshubs landelijk gebied' van CROW-KpVV beschrijft hoe mobiliteitshubs op verschillende manieren bijdragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid in het landelijk gebied.

Terugblik op webinar: Autodelen en beleid

Publicatiedatum:
12 april 2021
Uitgever:
CROW
Het tweede webinar over autodelen op 8 april stond in het teken van allerlei praktische handvatten: eerste stappen, parkeervergunningen, gebiedsontwikkeling en samenwerking.

Introductie: Parkeren en Gedrag

Publicatiedatum:
1 april 2021
Uitgever:
CROW
Parkeerbeleid is één van de meest effectieve middelen om het mobiliteitsgedrag te beïnvloeden. Hiervoor zijn talrijke maatregelen mogelijk, de één effectiever dan de ander afhankelijk van de...

Introductie: Parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling

Publicatiedatum:
1 april 2021
Uitgever:
CROW
Willen we Nederland in de toekomst goed bereikbaar, leefbaar en veilig houden, dan vergt dit een brede aanpak van bereikbaarheidsopgaven, inclusief parkeren in relatie tot duurzame...

Introductie: Parkeren en de ketenreis

Publicatiedatum:
1 april 2021
Uitgever:
CROW
Steeds meer reizigers kiezen bewust voor een bepaald vervoermiddel of een mix aan vervoermiddelen voor hun reis van deur tot deur. Het belang van ketenmobiliteit wordt in stedelijke regio’s...

Leidraad parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs

Publicatiedatum:
1 april 2021
Uitgever:
CROW
Hoe kan parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs bijdragen aan een toekomstbestendig mobiliteitssysteem en een goede leefomgeving in gemeenten en regio’s? En wat zijn daarbij de voorwaarden?
NieuwsAgendaDocumentenOver het kennisnetwerk