Documenten

Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset

Video online kenniscafé Standaard voor soepele uitwisseling fietsparkeerdata

Publicatiedatum:
23 juli 2021
Uitgever:
Tour de Force
Video-opname van het online kenniscafé georganiseerd door Tour de Force en documenten van de presentaties.

Kwaliteitseisen inpandige fietsenstallingen - Gemeente Eindhoven

Publicatiedatum:
6 juli 2021
Uitgever:
Gemeente Eindhoven
In dit document zijn de belangrijkste kwaliteitseisen voor de gemeente Eindhoven opgenomen qua toegankelijkheid, inrichting en bruikbaarheid.

Wat is het effect van deelauto’s op autobezit?

Publicatiedatum:
17 juni 2021
Uitgever:
CROW
Onderzoek naar de invloed van de woonomgeving en het type deelautosysteem op de bereidheid om de privéauto weg te doen.

Terugblik: Kenniscafé - Van Fietsparkeerstrategie naar Fietsparkeermethodiek

Publicatiedatum:
10 juni 2021
Op 3 juni 2021 werd in het kader van Tour de Force een digitaal kenniscafé georganiseerd over de fietsparkeerstrategie van de gemeenten Eindhoven en Rotterdam. Daarnaast hebben we de link gelegd...

Introductie: Fietsparkeren

Publicatiedatum:
3 juni 2021
Uitgever:
CROW
De populariteit van de fiets heeft ook een keerzijde op het gebied van de kwaliteit van de openbare ruimte. Aan het eind van een rit moet de fiets ergens geparkeerd worden.

Terugblik webinar Autodelen en communicatie en gedrag

Publicatiedatum:
21 mei 2021
Uitgever:
CROW
Een serie van drie webinars over autodelen dit voorjaar werd afgesloten met een bijeenkomst over communicatie en gedrag.

Datastandaard fietsparkeren - API-specificatie

Publicatiedatum:
13 mei 2021
Uitgever:
CROW
Eerste versie van de Datastandaard Fietsparkeren. Deze beschrijft koppelvlakken voor informatie-uitwisseling over geparkeerde fietsen. Hierbij wordt zowel gekeken naar parkeren in stallingen op straat

Handreikingen voor ketenregie en ketenmobiliteit in relatie tot MaaS

Publicatiedatum:
10 mei 2021
Uitgever:
CROW
Deze publicatie geeft concessieverleners handvatten om eisen en wensen op het gebied van ketenregie en ketenmobiliteit een plek te geven in de eigen concessiedocumenten.

Handboek Signing en Wayfinding Fietsparkeren

Publicatiedatum:
4 mei 2021
Uitgever:
Gemeente Amsterdam
Dit handboek geeft een overzicht van alle typen bewegwijzering voor fietsparkeren in de stad en stationsomgeving en hun toepassing.

Terugblik webinar Micromobiliteit & Openbare Ruimte

Publicatiedatum:
30 april 2021
Uitgever:
CROW
Door de plaats die de auto inneemt in de stad staat de openbare ruimte onder druk. Micromobiliteit en het delen van voertuigen kunnen dan goede oplossingen zijn.
NieuwsAgendaDocumentenOver het kennisnetwerk