Documenten

Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset

Thema website van CROW: Gedrag

Publicatiedatum:
23 april 2021
Uitgever:
CROW
De mobiliteitsthema website van CROW gaat onder andere in op gedrag en maakt kennis toegankelijk voor de verkeerssector via theorie en beeldmateriaal.

Mobiliteitshubs landelijk gebied: Op weg naar succes

Publicatiedatum:
23 april 2021
Uitgever:
CROW
De publicatie 'Mobiliteitshubs landelijk gebied' van CROW-KpVV beschrijft hoe mobiliteitshubs op verschillende manieren bijdragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid in het landelijk gebied.

Terugblik op webinar: Autodelen en beleid

Publicatiedatum:
12 april 2021
Uitgever:
CROW
Het tweede webinar over autodelen op 8 april stond in het teken van allerlei praktische handvatten: eerste stappen, parkeervergunningen, gebiedsontwikkeling en samenwerking.

Introductie: Parkeren en Gedrag

Publicatiedatum:
1 april 2021
Uitgever:
CROW
Parkeerbeleid is één van de meest effectieve middelen om het mobiliteitsgedrag te beïnvloeden. Hiervoor zijn talrijke maatregelen mogelijk, de één effectiever dan de ander afhankelijk van de...

Introductie: Parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling

Publicatiedatum:
1 april 2021
Uitgever:
CROW
Willen we Nederland in de toekomst goed bereikbaar, leefbaar en veilig houden, dan vergt dit een brede aanpak van bereikbaarheidsopgaven, inclusief parkeren in relatie tot duurzame...

Introductie: Parkeren en de ketenreis

Publicatiedatum:
1 april 2021
Uitgever:
CROW
Steeds meer reizigers kiezen bewust voor een bepaald vervoermiddel of een mix aan vervoermiddelen voor hun reis van deur tot deur. Het belang van ketenmobiliteit wordt in stedelijke regio’s...

Leidraad parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs

Publicatiedatum:
1 april 2021
Uitgever:
CROW
Hoe kan parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs bijdragen aan een toekomstbestendig mobiliteitssysteem en een goede leefomgeving in gemeenten en regio’s? En wat zijn daarbij de voorwaarden?

Terugblik: Kenniscafé - Organisatorische Innovaties Handhaving Fietsparkeren

Publicatiedatum:
18 maart 2021
Op 11 maart 2021 werd in het kader van Tour de Force een digitaal kenniscafé georganiseerd over organisatorische innovaties binnen de handhaving van fietsparkeren. Aan de hand van een aantal...

Terugblik op webinar Aan de slag met autodelen

Publicatiedatum:
11 februari 2021
Uitgever:
CROW
Waarom is autodelen een goed middel voor duurzamer reisgedrag en beter ruimtegebruik? Welk effect heeft een deelauto? Wat doet autodelen met het reisgedrag van gebruikers? En hoeveel...

Terugblik: Kenniscafé - Kwaliteitsimpuls Inpandige Fietsenstallingen

Publicatiedatum:
26 januari 2021
Uitgever:
CROW
Op 19 januari 2021 organiseerde Tour de Force een digitaal kenniscafé over inpandige fietsenstallingen. Aan de hand van drie presentaties werd ingezoomd op verschillende manieren om...
NieuwsAgendaDocumentenOver het kennisnetwerk