Nieuwsbericht

Verslag webinar Parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs

4 juni 2021 | 2 minuten lezen

Onder grote belangstelling hielden CROW en GNMI op 3 juni het webinar Parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs. De recent verschenen Leidraad Parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs stond daarin centraal. Daarnaast ging het Kennisnetwerk Parkeren online.

Dagvoorzitter Frans Bekhuis, programmamanager Parkeren bij CROW, steekt van wal met een toelichting op de ontstaansgeschiedenis van de Leidraad Parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs. En hij vertelt de 160 deelnemers over de totstandkoming van het Kennisnetwerk Parkeren, dat tijdens het webinar online gaat.

Parkeren is een belangrijke factor in het goed functioneren en optimaliseren van knooppunten en mobiliteitshubs. Dit wordt al snel duidelijk uit de presentatie van Marco de Jong (Empaction), die een toelichting geeft op de leidraad en het daarin opgenomen afwegingsmodel. Naast pushfactoren (onder andere parkeerbeleid) zijn dit ook pullfactoren zoals het stimuleren van deelmobiliteit. 

Betaald parkeren is een sterk sturingsinstrument maar heeft vaak ten onrechte een slecht imago, blijkt uit de scores van de deelnemers op de bijhorende stelling.

Integraal parkeerbeleid 

Dat een gemeente een belangrijke rol heeft in het afstemmen van zowel parkeerbeleid als het functioneren van hubs, wordt duidelijk uit het verhaal van Peter Vissers over de praktijk in de gemeente Dordrecht. Integraal parkeerbeleid is daarbij noodzakelijk voor het goed functioneren van hubs, zowel qua inhoud als proces, en voor maatwerk en duurzame gebiedsontwikkeling. 

Ook de samenwerking met private partijen zoals Hely is van belang. Uit de presentatie van Ingrid Staffhorst komt naar voren dat klantgericht werken, diversiteit en flexibiliteit voorwaarden zijn voor het welslagen van hubs. En dat parkeerbeleid een belangrijke sleutel is om de drempel voor deelmobiliteit te verlagen.

Bijlagen

NieuwsAgendaDocumentenOver het kennisnetwerk