Nieuwsbericht

Waarom kiezen forenzen voor de auto en (hoe) kunnen we zorgen voor structurele gedragsverandering?

Profielfoto van Ronald van der Weerd
3 januari 2023 | 1 minuut lezen

SAMENVATTING

Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van een kwantitatief onderzoek in Zuid-Nederland naar motivatoren, barrières en kansrijke maatregelen om autoforenzen minder of duurzamer te laten reizen. Het onderzoek geeft input voor gerichte maatregelen per modaliteit. Uit een clusteranalyse komen duidelijke segmenten naar voren die in meer of mindere mate openstaan voor alternatieven voor de auto. Ook is uit dit onderzoek gebleken op welke aspecten de auto alternatieven beter of slechter worden beoordeeld dan de auto .

Van alle mensen die in Zuid-Nederland met hun auto naar het werk reizen, staat meer dan twee derde open om te  iezen voor het openbaar vervoer, de (elektrische) fiets of thuiswerken. 18 tot 30-jarigen en automobilisten met een woon-werkafstand onder de 7,5 kilometer zijn het meest bereid om de auto te laten staan.