Parkeren en gedrag

Parkeerbeleid is één van de meest effectieve middelen om het mobiliteitsgedrag te beïnvloeden. Hiervoor zijn talrijke maatregelen mogelijk, de één effectiever dan de ander afhankelijk van de situatie. Parkeerbeleid is een belangrijke schakel in het verkeers- en vervoersbeleid en is van grote invloed op de leefbaarheid, bereikbaarheid en vitaliteit van onze steden en dorpen. Dit vergt een integrale aanpak dat met de komst van de Omgevingswet versterkt wordt. Bij deze aanpak staat de weggebruiker of reiziger centraal, met op maat toegesneden maatregelen die het gewenste parkeergedrag en effect realiseren.

De parkeeropgaven zijn zeer uiteenlopend. Van een gebrek aan parkeerruimte in bepaalde wijken tot het leegstaan van parkeergarages. Dit vraagt kennis van zaken voor op maat toegesneden maatregelen en betrokkenheid van de belangrijkste stakeholders. Geen sinecure als men beseft dat parkeren voor veel mensen een gevoelig onderwerp is waarbij emoties en feiten door elkaar lopen.

De kennis over parkeren en gedrag is ook vastgelegd in een online tool volgens de indeling: fysieke omgeving , digitale omgeving, wet- en regelgeving/parkeerregimes, marketing en sociale omgeving.

Op de thema-pagina Parkeren en gedrag vind je een overzicht van actuele en relevante kennisdocumenten rond deze thematiek. 

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Alle relevante nieuwsartikelen vind je onderstaand. Zoek je informatie over een specifiek thema? Klik dan op de beschikbare thema's in de rechterkolom. Je kunt je waardering voor een artikel laten zien door deze een like te geven of laat een reactie achter in de daarvoor bestemde ruimte.

Digitale reisinformatie biedt reizigers voordelen, maar leidt soms ook af

Veel reizigers ervaren voordelen van persoonlijke digitale reisinformatie bij het reizen met de auto of het ov. Maar er zijn ook aandachtspunten. Z...

De eerste indruk van een stad: parkeergarages

Toegankelijkheid en sfeer. Dus een logische rijroute, maar ook een rustige uitstraling. Dat zijn de belangrijkste aspecten voor een optimale belevi...

Data delen over deelvervoer is cruciaal voor goede samenwerking

Data, data, data. Dat is het sleutelwoord voor een goede samenwerking tussen gemeenten en deelvervoeraanbieders. Met data worden de behoeften van d...

Autosector bezorgd over toekomst EV-verkoop

Leidinggevenden in de autosector zijn in toenemende mate bezorgd over de verkoopverwachtingen voor volledige elektrische auto’s

Monitor Smart Mobility 2023

1e Monitor Smart Mobility. De monitor geeft informatie over de ontwikkelingen in de wereld van slimme mobiliteit. Het gaat om 3 categorieën die de...

Gouda gaat "Beleidskader Deelvervoer Gouda" vaststellen

Gouda zet zich in om de stad aantrekkelijker, leefbaarder, gezonder duurzamer en bereikbaarder te maken. De stad blijft doorgroeien. Met deze groe...

Pilot Deelauto's - Hoe werkt dat eigenlijk?

Deelauto-aanbieders regelen straks via SHPV eenvoudig een parkeerrecht voor de eigen deelauto’s in álle aangesloten gemeenten! Daardoor neemt de fl...

Autodelen is nu ook gemeengoed buiten de Randstad

Autodelen beperkt zich niet tot de Randstad of sterk stedelijke gebieden. Dat blijkt uit onderzoek van CROW onder 63 gemeenten. Van de 52 gemeenten...

Handreiking uitrol laadinfra bedrijventerreinen

Ondernemers stappen steeds meer over op elektrische voertuigen en hebben behoefte aan goede laadinfra. Ook voor gemeenten heeft een toename van laa...

Waarom kiezen forenzen voor de auto en (hoe) kunnen we zorgen voor structurele gedragsverandering?

Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van een kwantitatief onderzoek in Zuid-Nederland naar motivatoren, barrières en kansrijke maatregel...