Nieuwsbericht

Meer inbreng nodig van gemeenten bij ontwikkeling fietsenstallingen bij grote wooncomplexen

29 oktober 2020 | 1 minuut lezen

Gemeenten kunnen een actievere rol spelen als het gaat om fietsenstallingen bij wooncomplexen en bedrijven. Ze kunnen subsidies voor goede fietsenstallingen geven en actiever met hun fietsparkeernorm sturen.

Dat sturen kan de gemeente op twee momenten. Aan het begin van de planontwikkeling om te zorgen dat de fietsparkeernormen, zowel de aantallen als de gewenste kwaliteitseisen, beter bekend zijn. En bij de toets van de omgevingsvergunning. Die aanbevelingen staan in de nieuwe uitgave van de Tour de Force en CROW-Fietsberaad ‘Fietsparkeren bij grootschalige wooncomplexen’.

Fietsenstallingen in gebouwen zijn niet het meest sexy onderwerp, zo wordt geconstateerd in de uitgave. In tegenstelling tot de grotere publieksstallingen. Ten onrechte, zo lijkt het, als je de zes voorbeelden van geslaagde stallingsontwerpen bekijkt die in de uitgave uitgebreid worden beschreven en die de betreffende locaties ongetwijfeld naar een hoger niveau hebben weten te tillen.
 
De stallingen worden beschreven aan de hand van een toetsingskader, waaraan ook nieuwe stallingen kunnen worden onderworpen. In het kort moet je bij het ontwerpen van een stalling rekening houden met de volgende uitgangspunten:

  1. Ken je doelgroep en de wijze waarop de doelgroep de stalling zal gebruiken.
  2. Ga voor de juiste aantallen en maak de stalling toekomstvast.
  3. Kies voor de stalling de juiste plek in het gebouw voor een optimale toegankelijkheid.
  4. Kies voor de stalling de juiste inrichting en het juiste rek.
  5. Zorg dat de stalling op de route van de bestemming ligt, voor een goede doorloop.
  6. Maak de stalling uitnodigend.

Een paar voorbeelden: Het aanbieden van een omkleedmogelijkheid en douches in de stalling heeft bij een kantoor zin. Daar moeten werknemers zich bijvoorbeeld in het pak kunnen steken. Bij studentenhuisvesting speelt dit weer helemaal niet. De fietsen zijn bij deze groep vooral een functioneel gebruiksvoorwerp. Een makkelijk toegankelijke stalling is dan essentieel in het gebruik daarvan. Anders wordt de fiets daar niet gestald.

Zitten er veel afwijkende maten bij, zoals bakfietsen en scooters? Zijn er veel elektrische fietsen? In feite hangt dit ook nauw samen met het kennen van je doelgroep, de gebruikers van de stalling. Bijvoorbeeld als er veel senioren in het gebouw wonen, dan is het verstandig in de keuze van het fietsrek rekening te houden, dat senioren in verhouding vaak een zwaardere elektrische fiets hebben.

En maak er in ieder geval een prettige plek van o.a. door het juist verlichtingsniveau te gebruiken. Ook toepassing van kleur doet wonderen. Een stalling moet licht en fris zijn.

NieuwsAgendaDocumentenOver het kennisnetwerk