Nieuwsbericht

Fietscarrousel kan soms een alternatief bieden bij ruimtegebrek

26 juli 2021 | 2 minuten lezen

Een fietscarrousel is behoorlijk kostbaar, maar je kunt er wel meer fietsen in kwijt dan in fietstrommels. En een goede stalling zet mensen tot meer fietsen aan.

In de Haagse Vruchtenbuurt zijn drie van die fietscarrousels uitgebreid beproefd sinds 2019. Ze bieden ieder plaats aan 24 fietsen, in totaal dus 72. En dat met ongeveer hetzelfde ruimtebeslag als de zes fietstrommels die er eerst stonden, met plek voor 24 fietsen. De ervaringen zijn redelijk positief, zo leert een evaluatie van het project door bureau Decisio.

In het verleden hadden dergelijke geautomatiseerde voorzieningen nogal eens te kampen met technische problemen. En ook hier was daar in het begin wel sprake van. Maar de kinderziekten lijken inmiddels te zijn opgelost.

Alle stallingsplekken zijn inmiddels verhuurd á €7,50 per maand. En de abonnementhouders zijn in het algemeen tevreden. Als voornaamste redenen voor het gebruik van de fietscarrousel noemen ze de verminderende kans op diefstal of beschadiging.
Wel blijkt dat het gebruik en loopafstand duidelijk met elkaar samenhangen. Hoe dichter bij de fietscarrousel (liefst binnen 1 minuut lopen), hoe meer abonnementhouders. Goede fietsparkeervoorzieningen als de fietscarrousel lijken een klein effect op het mobiliteitsgedrag te hebben: ongeveer 30 procent van de abonnementhouders gebruikt vaker de fiets, ruim tweede derde van deze groep heeft dan ook een andere fiets gekocht.

Ook de omwonenden waren aanvankelijk best tevreden met de plaatsing van de fietscarrousels, omdat er de nodige geparkeerde fietsen uit het straatbeeld verdwenen. Maar die leegte is inmiddels weer opgevuld door andere fietsen en het enthousiasme is daardoor wel wat getemperd.

Belangrijk punt zijn natuurlijk de kosten van een dergelijke voorziening. De kosten van zo’n trommel werden (in 2017) begroot op € 65.000. Inclusief bijkomende kosten kwamen de totale projectkosten uiteindelijk uit op € 220.000,-. Het beheer en onderhoud en de exploitatie van de stalling wordt ook door de leverancier (Lo Minck Systemen) uitgevoerd en werden begroot op ongeveer € 2.500,- per jaar per carrousel. Dat is inclusief het dagelijks beheer van de abonnementen en het innen van de abonnementsgelden. De opbrengst uit de abonnementsgelden bedraagt circa € 6500,- per jaar. Afhankelijk van hoe dit alles in de praktijk uitpakt, moet de gemeente er nog wel wat bijleggen om de exploitatie rond te krijgen.

Een besluit om een fietscarrousel toe te passen moet je dan ook weloverwogen nemen, concludeert Decisio. Wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan (behoefte aan afgesloten fietsparkeervoorzieningen, schaarse openbare ruimte, geen/beperkte geschikte mogelijkheid tot realisatie inpandige buurtstalling, hoge bevolkingsdichtheid) kunnen fietscarrousels een interessante optie zijn. ‘Omdat elke situatie anders is adviseren we om per locatie een maatschappelijke kosten-batenanalyse op te stellen waarin verschillende alternatieven met elkaar vergeleken worden.’

NieuwsAgendaDocumentenOver het kennisnetwerk