Nieuws

Deelscooters: overlastgevers of de groene toekomst?

In de mobiliteitsplannen van de gemeente Schiedam nemen ze een prominente plaats in: de deelscooters. Maar niet alleen in de plannen, ook op...

Fietscarrousel kan soms een alternatief bieden bij ruimtegebrek

Een fietscarrousel is behoorlijk kostbaar, maar je kunt er wel meer fietsen in kwijt dan in fietstrommels. En een goede stalling...

Terugblik: Kenniscafé - Standaard voor soepele uitwisseling fietsparkeerdata

Terugblik van het online kenniscafé georganiseerd door Tour de Force met betrekking tot het komen tot een standaard voor...

KiM onderzoekt kansen voor mobiliteitshubs

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft een verkenning gedaan naar kansen en uitdagingen voor mobiliteitshubs in...

Heuvelachtig landschap met fietsenstallingen

Tot 2019 was het Karen Blixens Plads in Kopenhagen een saai plein tussen een universiteitsgebouwen. Nu is het een levendige...

Franse stations moeten worden uitgerust met een beveiligde fietsenstalling

Een tip van onze ambassade in Frankrijk voor Nederlandse leveranciers van fietsparkeervoorzieningen. Bij de stations moeten de komende jaren...

Utrecht krijgt 1500 nieuwe deelfietsen

Utrechters kunnen binnenkort gebruik maken van 1500 deelfietsen, elektrische deelbromfietsen en elektrische deelbakfietsen. Voor...

Deelfiets tot nu toe geen succes bij eHubs

Corona, diefstal en vernielingen zorgden voor een afname in het gebruik van de deel-e-bikes bij de nieuwe eHubs in Nijmegen en...

Stap voor stap naar parkeren, knooppunten en mobiliteitshubs

Verstedelijking en woningbouw vragen om een transitie van vervoeren naar verblijven in een...

Proef met 10 innovatieve e-bikestallingen

Met een kraakvrije fietsklem en gratis opladen dankzij zonnepanelen moet het ook voor bezitters van dure e-bikes aantrekkelijker...

NieuwsAgendaDocumentenOver het kennisnetwerk