Fietsparkeren

De fiets wordt als vervoermiddel steeds populairder. Dat is niet alleen een goede zaak vanuit het oogpunt van bereikbaarheid: meer mensen op de fiets betekent minder mensen in de auto, maar ook diverse andere maatschappelijke belangen zoals gezondheid en luchtkwaliteit. Het is een ontwikkeling die gekoesterd en gestimuleerd moet worden. Daarnaast worden onze steden steeds verder verdicht om tegemoet te komen aan de vraag naar woon- en kantoorruimte in de stad en te voorkomen dat de resterende groene ruimtes tussen de steden worden volgebouwd.

De al maar groeiende populariteit van de fiets heeft echter ook een keerzijde op het gebied van de kwaliteit van de openbare ruimte. Aan het eind van een rit moet de fiets ergens geparkeerd worden. En vaak gebeurt dat in de openbare ruimte zo mogelijk voor de deur van de bestemming. In de steden als Amsterdam en Utrecht wordt het probleem steeds nijpender en ook andere plaatsen met een hoog fietsaandeel in de verplaatsingen kennen dit probleem. Daarom is het van groot belang dat bij de maatregelen om het fietsgebruik te bevorderen ruim aandacht besteed wordt aan de wijze waarop de fiets geparkeerd kan en moet worden.

De fiets wordt steeds vaker gebruikt als onderdeel van de verplaatsingsketen. Hierdoor is met name het aantal deelfietsen gestegen en daarmee de behoefte aan het aanbieden van deelfietsen op en nabij vervoersknooppunten zoals stations en P+R-terminals. Dit heeft directe gevolgen voor de behoefte aan fietsparkeerruimte bij de eindbestemming; bij de werklocaties in de stedelijke gebieden.  

Op de thema-pagina Fietsparkeren vind je een overzicht van actuele en relevante kennisdocumenten rond deze thematiek. 

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Alle relevante nieuwsartikelen vind je onderstaand. Zoek je informatie over een specifiek thema? Klik dan op de beschikbare thema's in de rechterkolom. Je kunt je waardering voor een artikel laten zien door deze een like te geven of laat een reactie achter in de daarvoor bestemde ruimte.

Oplossingen voor fietsparkeren aan Zee bekend

Op een zomerse dag een plek vinden om je fiets te parkeren in het centrum van Katwijk aan Zee is een uitdaging. Maar ook zonder bezoekers is het pa...

Automatische detectie van geparkeerde fietsen kan ook buiten op straat

In fietsenstallingen binnen kun je met speciale sensoren in de gaten houden hoeveel en hoelang er fietsen staan in de rekken. Dat blijkt ook buiten...

Vijf procent van de fietsparkeerplekken beveiligd uitvoeren

Het is geen ijzeren wet, maar gemiddeld zou je zo’n vijf procent van de fietsparkeerplekken bij bushaltes en stations in beveiligde vorm besc...

Utrecht: opheffen van 30-40 autoplekken per jaar levert 360-480 fietsplekken op

De fiets is het meest gebruikte vervoermiddel voor de inwoners van Utrecht bij een bezoek aan de binnenstad. Dat zorgt voor een tekort aan fietspar...

Nieuw: proefabonnement op CROW Parkeervraagcalculator

Parkeerbeleid maken? Waar de één bang is voor overlast, vreest de ander een overschot aan parkeerruimte. Op basis van de parkeerkencijfers van CROW...

Nieuwe stalling onder Amsterdam CS

Het duurt nog wel tot 2030, maar dan moet de nieuwe stalling onder station Amsterdam Centraal een feit zijn.

Fietsenstalling Leidseplein wint Architecture MasterPrize 2021

De Fietsenstalling Leidseplein is onderscheiden met de Architecture Masterprize 2021, een Amerikaanse architectuurprijs.

Lokale fietsondernemers exploiteren e-bike hubs in Zeeland-Vlaanderen

Zo’n 95% van de toeristen komt met de auto naar de kust in Zeeuws-Vlaanderen. E-bike hubs moeten een alternatief bieden. Op locaties in Breskens,...

Samenwerking Q-Park en GO Sharing: makkelijker en duurzamer van A naar B met Park+GO

Q-Park en GO Sharing zijn een langdurige samenwerking aangegaan om vanuit locaties van Q-Park e-scooters en e-bikes aan te bieden. Daarmee wordt he...

Rotterdam haalt de teugels voor deelfietsen verder aan

Nadat Rotterdam al een vergunningensysteem invoerde voor de deelfiets, gaat men nu ook het parkeren strakker reguleren.
NieuwsAgendaDocumentenOver het kennisnetwerk