Nieuws

Stap voor stap naar parkeren, knooppunten en mobiliteitshubs

Verstedelijking en woningbouw vragen om een transitie van vervoeren naar verblijven in een...

Proef met 10 innovatieve e-bikestallingen

Met een kraakvrije fietsklem en gratis opladen dankzij zonnepanelen moet het ook voor bezitters van dure e-bikes aantrekkelijker...

Terugblik: Kenniscafé - Van Fietsparkeerstrategie naar Fietsparkeermethodiek

Op 3 juni 2021 werd in het kader van Tour de Force een kenniscafé georganiseerd over de fietsparkeerstrategie van de...

NVC 2021 – deadline papers verlengd naar 14 juni

Deel je ervaring, visie of onderzoek. Pak dit podium om je project meer bekendheid te geven onder 400 vakgenoten.
Je paper...

Verslag webinar Parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs

Onder grote belangstelling hielden CROW en GNMI op 3 juni het webinar Parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs. De recent...

Terugblik op webinar: Autodelen en beleid

Hoe maak je beleid rond autodelen? Het tweede webinar over autodelen op 8 april stond in het teken van allerlei praktische...

De mooiste fietsenstalling van Zuid-Holland

De mooiste bedrijfs-fietsenstalling van Zuid-Holland is van financiële dienstverlener MN.

Nu beschikbaar: CROW Parkeervraagcalculator

De rekentool Verkeersgeneratie en Parkeren was verouderd en is nu vervangen door de nieuwe tool ‘CROW Parkeervraagcalculator’.

Met 730.000 deelautogebruikers is het doel overtroffen

Het doel van 700.000 deelautogebruikers uit de Greendeal Autodelen II is dit voorjaar al bereikt, een jaar eerder dan voorzien. Dat blijkt uit...

Meer inbreng nodig van gemeenten bij ontwikkeling fietsenstallingen bij grote wooncomplexen

Gemeenten kunnen een actievere rol spelen als het gaat om fietsenstallingen bij wooncomplexen en bedrijven. Ze kunnen subsidies...

NieuwsAgendaDocumentenOver het kennisnetwerk