Ruimtelijke ontwikkeling en parkeren

Willen we Nederland in de toekomst goed bereikbaar, leefbaar en veilig houden, dan vergt dit een brede aanpak van bereikbaarheidsopgaven, inclusief parkeren in relatie tot duurzame gebiedsontwikkeling. Niet alleen voor de bouwopgave van 1 miljoen woningen, maar ook in de transformatie van bestaande gebieden. Met een integrale aanpak en een goede samenwerking tussen verschillende partijen is er ruimte voor succes om dit te realiseren. In Nederland zijn veel professionals die zich bezig houden met parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling. De ambitie is om hun kennis en ervaring beter te ontsluiten en te delen.

Parkeren, duurzaamheid en gebiedsontwikkeling zijn vakgebieden met elk hun eigen taal, hun eigen gewoontes en hun eigen netwerken. Een samenwerking met als doel om parkeren te verbinden met duurzame gebiedsontwikkeling vraagt daarom om begrip van elkaars vakgebied en kennis van zaken.

Hiermee krijgt parkeren de plek die het verdient, namelijk maatwerk met een gebiedsgerichte aanpak en afgestemd met alle ambities van betrokken partijen. Gebieden die bereikbaar zijn voor auto’s voor zover de ambities van de toekomstige gebruikers reiken, maar waar de auto geen dominante positie meer in de openbare ruimte inneemt zoals we dat decennialang in steden gewend waren. Daarmee anticiperen we op de toenemende en veranderende ruimte- en mobiliteitsvraag, inclusief parkeren.

Op de thema-pagina Ruimtelijke ontwikkeling en parkeren vind je een overzicht van actuele en relevante kennisdocumenten rond deze thematiek. 

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Arnhemse lantaarnpaal wordt laadpaal

Helft van lantaarnpalen bij parkeerplaatsen bij nieuwbouw krijgt standaard laadpunt.

Samenwerking Q-Park en GO Sharing: makkelijker en duurzamer van A naar B met Park+GO

Q-Park en GO Sharing zijn een langdurige samenwerking aangegaan om vanuit locaties van Q-Park e-scooters en e-bikes aan te bieden. Daarmee...

Amsterdamse wethouder wil op termijn verandering in reisgedrag stadsdeel Noord

Er zal tot 2030 nog ruimte zijn voor een lichte groei van het autoverkeer in Amsterdam-Noord, maar daarna moet het aantal auto s constant...

ASML bespaart 7 miljoen autokilometers met nieuwe P&R

Duizenden medewerkers van ASML kunnen sinds maandag parkeren bij de nieuwe Park & Ride in Eersel in plaats van bij de hoofdlocatie op...

Mobiliteit & woningbouw: gezamenlijke aanpak vereist

Willen we onze gemeenten en regio’s in de toekomst bereikbaar, leefbaar en veilig houden, dan zullen we de investeringen in...

Eén systeem voor deelmobiliteit in Tilburg

Het college in Tilburg wil één systeem voor deelmobiliteit ontwikkelen. Ook wil het parkeerplaatsen in parkeergarages beter benutten. Dit om...

Parkeertarieven omhoog door marktwerking

Parkeren op straat is vaak duurder dan parkeren in een garage. Zo maakt een gemeente de parkeerexploitatie sluitend. Maar die benadering staat...

Hoe verkoop je 0,5 parkeerplaats?

Traditioneel worden bij woningen hele parkeerplaatsen verkocht, maar bij nieuwbouw komt tegenwoordig wel eens 0,4 parkeerplaats per woning...

Vlak voor de deur parkeren bij winkels is helemaal niet zo belangrijk

Winkeliers zijn regelmatig tegen herverdeling van de openbare verkeersruimte ten gunste van actieve mobiliteit. Denk hierbij aan zaken als...

KiM onderzoekt kansen voor mobiliteitshubs

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft een verkenning gedaan naar kansen en uitdagingen voor mobiliteitshubs in...

NieuwsAgendaDocumentenOver het kennisnetwerk